F8 Audit & Assurance

[ACCA F8 Lectures] Kiểm toán Giả định hoạt động liên tục

Như mình đã chia sẻ trong bài Các giai đoạn của 1 cuộc kiểm toán, xem xét Giả định hoạt động liên tục (“Going concern”) là 1 nội dung thuộc giai đoạn Kết thúc kiểm toán (Audit review & Finalisation). Trong thực tế đây cũng là 1 nội dung tương đối khó nên thường do …

[ACCA F8 Lectures] Kiểm toán Giả định hoạt động liên tục Read More »

[ACCA F8 Lectures] Chủ đề “Internal Control: Payroll System”

Bài viết này là phần 3 của nội dung về Hệ thống kiểm soát nội bộ nha các bạn. Trong bài viết này, Ad sẽ đi giải thích về Quy trình kiểm soát nội bộ chu trình Nhân sự & Tiền lương và tình huống bài tập thường gặp. Nhân sự & Tiền lương không …

[ACCA F8 Lectures] Chủ đề “Internal Control: Payroll System” Read More »

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề “Bằng chứng kiểm toán”

Bài số 7 của Series hướng dẫn tự học F8 Audit and Assurance – Chủ đề “Lập kế hoạch kiểm toán & Đánh giá rủi ro kiểm toán “- Phần 2: Bằng chứng kiểm toán Tiếp tục chủ đề về Lập kế hoạch kiểm toán, trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu …

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề “Bằng chứng kiểm toán” Read More »

Xây dựng Thử nghiệm cơ bản để kiểm toán Khoản phải thu & Doanh thu

Ở bài viết trước về Bằng chứng kiểm toán, Ad đã giải thích cho các bạn về các kỹ thuật chung được sử dụng khi kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán về từng khoản mục trên Báo cáo tài chính. Trong bài viết này, Ad sẽ đi giải thích về các thủ …

Xây dựng Thử nghiệm cơ bản để kiểm toán Khoản phải thu & Doanh thu Read More »

[ACCA F8 Video Lectures] Dạng bài Nhận diện Rủi ro kiểm toán & Xác định thủ tục kiểm toán cần thực hiện

Bài số 6 của Series hướng dẫn tự học F8 Audit and Assurance – Chủ đề “Rủi ro kiểm toán là gì? Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán? Các bạn có thể chưa hiểu rủi ro kiểm toán là gì, nhưng các bạn đã lượt qua đề thi F8 các năm trước chưa? …

[ACCA F8 Video Lectures] Dạng bài Nhận diện Rủi ro kiểm toán & Xác định thủ tục kiểm toán cần thực hiện Read More »

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề phổ biến nhất của đề thi F8: “Internal control” – Phần 2

Bài số 5 của Series hướng dẫn tự học F8 Audit and Assurance – Chủ đề “Hệ thống kiểm soát nội bộ “- Phần 2: Quy trình đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ Sau khi đã mô tả các thông tin thu thập được về hệ thống KSNB của khách hàng, KTV sẽ …

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề phổ biến nhất của đề thi F8: “Internal control” – Phần 2 Read More »

ACCA F8 Video Lectures | Hệ thống Kiểm soát nội bộ & Kỹ thuật mô tả của Kiểm toán viên

Bài số 4 của Series hướng dẫn tự học F8 Audit and Assurance – Chủ đề về “Hệ thống kiểm soát nội bộ” – Phần 1: “Các thành phần của Hệ thống kiểm soát nội bộ & Kỹ thuật mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ” Internal Control – Kiểm soát nội bộ thuộc Phần …

ACCA F8 Video Lectures | Hệ thống Kiểm soát nội bộ & Kỹ thuật mô tả của Kiểm toán viên Read More »

ACCA F8 Video Lectures | Quy trình kiểm toán có các giai đoạn nào?

Bài số 2 của Series hướng dẫn tự học ACCA F8 Audit and Assurance: Quy trình kiểm toán có các giai đoạn nào? Như mình đã chia sẻ ở bài Kinh nghiệm tự học ACCA F8 Audit & Assurance, trước khi bắt đầu ôn tập chúng ta cần tìm hiểu Quy trình kiểm toán có các giai …

ACCA F8 Video Lectures | Quy trình kiểm toán có các giai đoạn nào? Read More »

Mọi bài viết & Videos thuộc bản quyền của Tuonthi.com. Mọi hành vi sao chép, phân phối trái phép là vi phạm bản quyền.