F8 Audit & Assurance

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề “Lập kế hoạch & đánh giá Rủi ro kiểm toán” (P2)

Bài số 7 của Series hướng dẫn tự học F8 Audit and Assurance – Chủ đề “Lập kế hoạch kiểm toán & Đánh giá rủi ro kiểm toán “- Phần 2: Bằng chứng kiểm toán Tiếp tục chủ đề về Lập kế hoạch kiểm toán, trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu …

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề “Lập kế hoạch & đánh giá Rủi ro kiểm toán” (P2) Read More »

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề “Lập kế hoạch & đánh giá Rủi ro kiểm toán” (P1)

Bài số 6 của Series hướng dẫn tự học F8 Audit and Assurance – Chủ đề “Lập kế hoạch kiểm toán & Đánh giá rủi ro kiểm toán “- Phần 1: Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán Chủ đề về “Rủi ro kiểm toán” tương ứng với Chương 6 trong sách F8 BPP. …

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề “Lập kế hoạch & đánh giá Rủi ro kiểm toán” (P1) Read More »

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề phổ biến nhất của đề thi F8: “Internal control” – Phần 2

Bài số 5 của Series hướng dẫn tự học F8 Audit and Assurance – Chủ đề “Hệ thống kiểm soát nội bộ “- Phần 2: Quy trình đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ (Video 4 – Video 6)   Sau khi đã mô tả các thông tin thu thập được về hệ thống …

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề phổ biến nhất của đề thi F8: “Internal control” – Phần 2 Read More »

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề phổ biến nhất của đề thi F8: “Internal control” – Phần 1

Bài số 4 của Series hướng dẫn tự học F8 Audit and Assurance – Chủ đề về “Hệ thống kiểm soát nội bộ” – Phần 1: “Các thành phần của Hệ thống kiểm soát nội bộ & Kỹ thuật mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ” (Video 1 – Video 3) Internal Control – …

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề phổ biến nhất của đề thi F8: “Internal control” – Phần 1 Read More »

[ACCA – F8 Video Lectures] Cần xem trước khi ôn thi: Quy trình kiểm toán có các giai đoạn nào?

Bài số 2 của Series hướng dẫn tự học ACCA F8 Audit and Assurance: Quy trình kiểm toán có các giai đoạn nào? Như mình đã chia sẻ ở bài Kinh nghiệm tự học ACCA F8 Audit & Assurance, trước khi bắt đầu ôn tập chúng ta cần tìm hiểu Quy trình kiểm toán có các giai …

[ACCA – F8 Video Lectures] Cần xem trước khi ôn thi: Quy trình kiểm toán có các giai đoạn nào? Read More »

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề “Professional Ethics”

Bài số 3 của Series hướng dẫn tự học ACCA F8 Audit and Assurance: Chủ đề “Professional Ethics hay Code of ethics là gì?” Code of Ethics – Đạo đức nghề nghiệp thuộc Chương 4 trong sách F8 Audit and Assurance của BPP. Thực ra, trong suốt chương trình ACCA, chúng ta sẽ gặp chủ đề …

[ACCA F8 Video Lectures] Chủ đề “Professional Ethics” Read More »

[ACCA F8 Video Lectures] Kinh nghiệm 3 bước tự học F8 hiệu quả

Bài số 1 của Series hướng dẫn tự học ACCA F8 Audit and Assurance: 3 bước tự học hiệu quả   Trước tiên, bạn hãy đọc bài KINH NGHIỆM HỌC ACCA để hiểu được 4 nguyên tắc mình luôn áp dụng trong suốt quá trình tự học ACCA. Sau đó, hãy thực hiện theo 3 bước …

[ACCA F8 Video Lectures] Kinh nghiệm 3 bước tự học F8 hiệu quả Read More »