Skip to content

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Để hỗ trợ tài chính giúp Tuonthi.com duy trì hoạt động, các bạn có thể chuyển khoản về tài khoản sau của Ad:

Chủ tài khoản: Vũ Ngọc Ngà
Ngân hàng: TPBank – Ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong – Hội sở
Số tài khoản: 000.5793.000.1

Lưu ý: Các bạn vui lòng hiểu rằng việc hỗ trợ tài chính là hoàn toàn tự nguyện. Ad hay Tuonthi.com sẽ không có nghĩa vụ phải thực hiện công việc gì theo yêu cầu của các bạn.

Xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, động viên và hỗ trợ Ad trên hành trình đầy gian nan này.