Tự ôn thi CPA & ACCA Online

Các Videos bài giảng theo Nguyên tắc 80/20 tập trung vào trọng tâm, và gắn liền với đề thi thực tế giúp bạn #Học đơn giản #Thi hiệu quả

Ad làm Videos hàng tuần, tuy nhiên không cố định lịch. Các bạn đăng ký để cập nhật ngay khi Ad có Videos mới nha!

Liên hệ với Admin?

Nếu cần, bạn có thể gửi email cho Ad. Ad sẽ trả lời vào Thứ 7 hàng tuần.

Thư trả lời của Ad đôi khi sẽ nằm trong mục Junk Email, nếu bạn đang đợi câu trả lời thì nhớ kiểm tra nhé.

  • Vấn đề về ACCA: acca@tuonthi.com
  • Vấn đề về CPA: cpa@tuonthi.com
  • Vấn đề khác: admin@tuonthi.com