Bạn sẽ tìm thấy gì?

  • Các bài viết & videos chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức ôn thi CPA & ACCA theo Nguyên tắc 80/20 – tập trung vào trọng tâm và gắn liền với đề thi thực tế giúp các bạn #Học đơn giản #Thi hiệu quả
  • Chia sẻ kinh nghiệm của Ad trong quá trình học tiếng anh, lập trình, xây dựng phát triển tư duy học và làm việc

Lịch đăng bài mới?

Ad không cố định lịch làm Videos & bài viết mới. Nếu bạn muốn nhận được thông báo khi Ad ra Bài viết/Videos mới thì đăng ký nhé.

Ah, các bạn lưu ý cho Admin@tuonthi.com vào trong danh bạ hòm thư của các bạn nhé. Như vậy thì email Ad gửi cho các bạn mới không bị nhảy vào Junk Email đó.