Skip to content

Danh mục: F8 Audit & Assurance

Chủ đề “Chuẩn mực Đạo đức nghề nghiệp” – “Professional Ethics” | ACCA F8/AA Lectures

Dù chưa đi làm nhưng chỉ cần có học về Kiểm toán thì chắc các bạn đều đã nghe về những vụ scandal nổi tiếng trong ngành của Enron hay Carillion . Lý do vì đi cùng bê bối của những công ty này là sự chỉ trích dành cho các công ty kiểm toán…