[ACCA SBR Lectures] Lựa chọn cách học SBR sao cho đơn giản & hiệu quả?

Bài số 1 của Series “ACCA SBR Video Lectures”: Kinh nghiệm học SBR ACCA sao cho đơn giản & hiệu quả? Với các môn thuộc cấp độ “Foundation level” như F5 -F9, có thể có bạn ăn may. Nhưng với các môn thuộc cấp độ “Professional level” như SBR, thì không thể trông chờ vào may … Đọc tiếp[ACCA SBR Lectures] Lựa chọn cách học SBR sao cho đơn giản & hiệu quả?

error: Content is protected !!