[ACCA F9 LECTURES] Chủ đề “Working capital management” – Phần 1

Bài viết 2/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management – Chủ đề “Working capital Management” – Phần 1: Working capital là gì? Working capital Management là gì? (Xem từ Video 1 – Video 7) Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Chủ đề “Working capital … Đọc tiếp[ACCA F9 LECTURES] Chủ đề “Working capital management” – Phần 1

[ACCA F9 Video Lectures]Chủ đề Định giá doanh nghiệp (“Business Valuation”)

Bài viết 9/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management – Chủ đề “Business Valuation”: Business value là gì? Các phương pháp định giá doanh nghiệp (“Methods of Business Valuation”) https://www.youtube.com/playlist?list=PL8_1Ukajiy-NWj_eWtPZFgDWLpG0_NdeW (Total video: 5) Có nhiều trường hợp mà các công ty cần phải định giá. Định giá doanh nghiệp không chỉ … Đọc tiếp[ACCA F9 Video Lectures]Chủ đề Định giá doanh nghiệp (“Business Valuation”)

[ACCA F9 Video lectures] Chủ đề “The cost of capital” – Phần 2

Bài 8/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management – Chủ đề “The cost of capital” – Phần 2: Cách tính WACC của dự án đầu tư? Các trường hợp sử dụng WACC trong đánh giá dự án? (Xem từ Video 4 – Video 7) Trong phần 2 này chúng ta sẽ … Đọc tiếp[ACCA F9 Video lectures] Chủ đề “The cost of capital” – Phần 2

[ACCA F9 Video Lectures] Chủ đề “The cost of capital” – Phần 1

Bài viết 7/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management – Chủ đề “The cost of capital” – Phần 1: Cost of capital là gì? Phương pháp tính? (Xem từ Video 1 – Video 3) Quyết định huy động vốn (Finance decisions) là 1 trong 4 quyết định thuộc chức năng của … Đọc tiếp[ACCA F9 Video Lectures] Chủ đề “The cost of capital” – Phần 1

[ACCA F9 Video Lecture] Chủ đề “Working capital Management” – Phần 2

Bài viết 3/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management – Chủ đề “Working capital management” – Phần 2: “Cash management là gì? Receivables management là gì?” (Xem từ Video 8 – Video 14) Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Tiếp theo bài ACCA F9 … Đọc tiếp[ACCA F9 Video Lecture] Chủ đề “Working capital Management” – Phần 2

CHỦ ĐỀ KHÓ NHẰN NHẤT CỦA F9 ACCA: “RISK MANAGEMENT” (PHẦN 2)

Bài 11/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Interest rate risk management” (Video 8 – Video 11) Trong phần 2 của chủ đề về Risk Management, chúng ta sẽ đi tìm hiểu 2 nội dung của “Interest rate risk management”: Nguyên nhân phát sinh rủi ro lãi suất Các công cụ để … Đọc tiếpCHỦ ĐỀ KHÓ NHẰN NHẤT CỦA F9 ACCA: “RISK MANAGEMENT” (PHẦN 2)

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 3 (VIDEO UPDATED)

Bài 6/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9: “Investment Appraisal” – Thẩm định dự án đầu tư (Phần 3)   (Tổng số Video: 17 trong đó Phần 3: Video 13 – Video 17) Tiếp theo bài Thẩm định dự án đầu tư – Phần 2, chúng ta hãy cùng làm rõ các nội … Đọc tiếpACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 3 (VIDEO UPDATED)

CHỦ ĐỀ KHÓ NHẰN NHẤT CỦA F9 ACCA: “RISK MANAGEMENT” (PHẦN 1)

Bài 10/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Foreign Currency Risk”   Total Video: 7 “Risk Management” hay Quản lý rủi ro (Part G – BPP study text) chính là chủ đề khó nhằn nhất của môn F9 Financial Management. Chủ đề này giải thích bản chất & các phương pháp để … Đọc tiếpCHỦ ĐỀ KHÓ NHẰN NHẤT CỦA F9 ACCA: “RISK MANAGEMENT” (PHẦN 1)

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED)

Bài 5/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management – Chủ đề “Investment Appraisal” – Phần 2: Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền DCF  (Xem Video 6 – Video 11) Tiếp theo bài Đánh giá dự án đầu tư – Phần 1: chúng ta hãy cùng làm rõ các nội dung (5) … Đọc tiếpACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED)

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED)

Bài 4/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Investment Appraisal” (Phần 1) (Phần 1: Video 1 – Video 5)   Investment Appraisal hay Đánh giá dự án đầu tư (Part D trong sách BPP study text) là một phần vô cùng quan trọng của môn F9 Financial Management. Phần này giải thích … Đọc tiếpACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED)

ACCA F9: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (VIDEO UPDATED)

Bài 1 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management Trước tiên, bạn hãy đọc bài Kinh nghiệm học ACCA để hiểu được 4 nguyên tắc mình luôn áp dụng trong suốt quá trình tự học ACCA. Sau đó, hãy thực hiện theo 3 bước dưới đây, và bạn sẽ thấy tự học ACCA … Đọc tiếpACCA F9: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (VIDEO UPDATED)

error: Content is protected !!