TÀI LIỆU ÔN THI CPA & CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN CẦN DÙNG

4 loại tài liệu ôn thi Chứng chỉ CPA/Chứng chỉ hành nghề kế toán được mình sử dụng bao gồm: 1. Bộ đề thi CPA hoặc Chứng chỉ hành nghề kế toán các năm 2011 – 2017 Đây là tài liệu quan trọng nhất. Vì ngoài việc luyện kỹ năng làm bài, chúng ta sẽ […]

CẬP NHẬT THAY ĐỔI TRONG TÀI LIỆU ÔN THI CPA 2018

Tài liệu ôn thi Chứng chỉ hành nghề kế toán và ôn thi CPA 2019 đã được ban hành. Các bạn download tại đây: Tài liệu ôn thi Chứng chỉ hành nghề kế toán và ôn thi CPA 2019 Đề thi CPA năm 2017/ Đề thi Chứng chỉ hành nghề kế toán các bạn down tại đây: Đề […]

Chuyển lên trên