PHÂN TÍCH – DẠNG BÀI PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN GỘP

Đây là bài viết số 5/9 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Phân tích.

Theo như mình biết thì dạng bài này mới chỉ xuất hiện trong đề thi CPA từ năm 2014. Nhưng từ đó đến nay thì năm nào cũng xuất hiện. Thế nên sẽ không thừa khi chúng ta bỏ thời gian ôn luyện dạng bài này.

Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp dạng bài tập Đề thi CPA Môn Phân tích

Ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận gộp

Những bạn nào làm kế toán tổng hợp trong cty thương mại hay sản xuất thì chắc đã biết quá rõ phần này rồi.

Lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa Doanh thu thuần và giá vốn hàng bán. Vậy, phân tích lợi nhuận gộp là phân tích những nội dung nào?

Phân tích lợi nhuận gộp hiểu đơn giản là việc tính toán chênh lệch Lợi nhuận gộp giữa kỳ phân tích (thực hiện) với kỳ gốc (kế hoạch). Và xác định các nhân tố gây ra chênh lệch.

Lợi nhuận gộp cao là tiền đề để có lợi nhuận cao. Do đó, Việc phân tích lợi nhuận gộp sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra cách thức để phát triển bền vững, tăng cao hiệu quả sử dụng vốn. Ví dụ như tập trung vào phát triển các mặt hàng có khả năng mang lại lợi nhuận cao.

Các chỉ tiêu phân tích liên quan

Về cơ bản, chênh lệch Lợi nhuận gộp có thể được phân tích thành 3 nhân tố như sau:

LG1 – LGo=LG1 – Σ SLi * lgo+ΣSLi*lgo – LGo*Is+LGo*Is – LGo
Lợi nhuận gộp đơn vịKết cấu  mặt hàng LGkSản lượng tiêu thụ LGs

Trong đó:

  • LG1 là Lợi nhuận gộp kỳ phân tích/thực hiện
  • LGo là lợi nhuận gộp kỳ kế hoạch/gốc
  • SLi là sản lượng kỳ phân tích/thực hiện
  • lgo là lợi nhuận gộp đơn vị kỳ kế hoạch/gốc
  • Is là chỉ số sản lượng = Σ (Sản lượng kỳ thực hiện * Đơn giá kỳ kế hoạch)/ Σ(Sản lượng kỳ kế hoạch * Đơn giá kỳ kế hoạch)

Riêng nhân tố Lợi nhuận gộp đơn vị có thể tách theo 2 yếu tố giá bán và giá vốn:

Mức độ ảnh hưởng của giá bán đơn vị:LGg = ΣSLi *(g1 – go) với g1, go lần lượt là giá bán đơn vị kỳ thực hiện/kế hoạch
Mức độ ảnh hưởng của giá vốn đơn vị:LGgv =ΣSLi*(gv1 – gvo) với gv1, gvo lần lượt là giá vốn đơn vị kỳ thực hiện/kế hoạch

3 bước làm bài tập dạng Phân tích lợi nhuận gộp

Khi làm dạng bài tập này, mình cũng trình bày thành 3 bước như sau.

  • Bước 1: Lập bảng tính các chỉ tiêu cần thiết
  • Bước 2: Phân tích ý nghĩa từng chỉ tiêu
  • Bước 3: Kết luận tổng thể

Các bạn lưu ý là dạng bài này tính toán thường không dài, nhưng rất dễ nhầm lẫn công thức. Do đó, cần tính toán thật cẩn thận.

Ngoài ra, phần nhận xét của dạng bài này cũng không chỉ dừng lại ở mức “tăng/giảm bao nhiêu… tương đương với bao nhiêu %”, mà thường chúng ta sẽ phải  chỉ ra cả nguyên nhân hậu qủa. Và có thể là kiến nghị biện pháp để cải thiện nữa.

Các bạn tham khảo bài làm của mình cho Đề thi CPA môn Phân tích Năm 2016 – Đề Lẻ – Câu 5 để hiểu rõ cách thức xử lý dạng bài này nhé:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *