TÀI LIỆU ÔN THI CPA & CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN (CẬP NHẬT)

4 loại tài liệu ôn thi Chứng chỉ CPA được mình sử dụng trong quá trình ôn thi bao gồm:

1. Bộ đề thi CPA hoặc Chứng chỉ hành nghề kế toán các năm 2011 – 2017

Đây là tài liệu ôn thi CPA quan trọng nhất. Vì ngoài việc luyện kỹ năng làm bài, chúng ta sẽ cần phân tích các dạng câu hỏi, bài tập của đề thi CPA các năm. Nhằm xác định kiến thức lõi, kiến thức trọng tâm của từng môn thi. Mình đã viết khá chi tiết về phần này, các bạn có thể xem lại ở đây: https://tuonthi.com/kinh-nghiem-on-thi-cpa/

Các bạn muốn download đề thi CPA các năm thì down tại đây: Đề thi CPA các năm 2011-2017

2. Tài liệu ôn thi CPA của VACPA

Tài liệu ôn tập của Hội thực sự mình chỉ sử dụng để xem Mục lục, tức là phạm vi ôn thi. Vì nội dung viết nhiều chỗ quá sơ lược thành ra khó hiểu. Và không thấy được sự liên kết giữa các nội dung kiến thức.

Các bạn muốn download tài liệu ôn thi CPA/Chứng chỉ hành nghề kế toán năm 2018 thì download tại đây: Tài liệu ôn thi Chứng chỉ hành nghề kế toán và ôn thi CPA 2018

3. Các câu hỏi/đề thi CPA mẫu

Trên mạng có rất nhiều tài liệu ôn thi CPA được các bạn đi học ở các lớp, trung tâm luyện thi chứng chỉ hành nghề kế toán, luyện thi CPA chia sẻ. Các bạn có thể sử dụng File này để luyện cách trình bày, trả lời câu hỏi. Ngoài ra, cũng để làm quen với cách đặt câu hỏi. Ví dụ như câu hỏi lý thuyết của đề thi môn Tài chính thông thường sẽ bao gồm 1 phần có sẵn trong đề cương ôn tập và 1 phần yêu cầu kiến thức tự liên hệ. Nên sẽ rất khó nếu chỉ đọc mỗi đề cương ôn tập.

Các bạn có thể xem tài liệu của lớp ôn thi CPA 2018 ở đây:

Môn Tài chính: Tài liệu ôn thi CPA 2018 – Môn Tài chính

Môn Tiếng anh: Tài liệu ôn thi CPA 2018 – Môn Tiếng Anh

Môn Thuế: Tài liệu lớp ôn thi CPA 2018 – Môn Thuế

Môn Luật: Tài liệu lớp ôn thi CPA 2018 – Môn Luật

Môn Phân tích: Tài liệu lớp ôn thi CPA 2018 – Môn Phân tích

Môn Kế toán: Tài liệu lớp ôn thi CPA 2018 – Môn Kế toán

Môn Kiểm toán: Tài liệu lớp ôn thi CPA 2018 – Môn Kiểm toán

(Nguồn: Sưu tầm)

4. Phân tích các dạng bài tập/câu hỏi qua Đề thi các năm

Dựa trên đề thi các năm và câu hỏi mẫu của các lớp luyện thi. Mình đã làm File thống kê các dạng bài tập có thể có trong đề thi của từng môn. Từ đó xác định kiến thức trọng tâm cần ôn tập, cũng như dự đoán đề.

(Các file tổng hợp này đã được bao gồm trong các link download tài liệu bên trên)

Vậy là xong phần tập hợp tài liệu ôn thi CPA. Giờ chúng ta có thể chuyển sang phần tiếp theo: Phân tích cấu trúc đề, các dạng câu hỏi, bài tập của đề thi từng môn.

Chia sẻ:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *