Skip to content

CẬP NHẬT THAY ĐỔI TRONG TÀI LIỆU ÔN THI CPA 2018

Tài liệu ôn thi Chứng chỉ hành nghề kế toán và ôn thi CPA 2019 đã được ban hành. Các bạn download tại đây: Tài liệu ôn thi Chứng chỉ hành nghề kế toán và ôn thi CPA 2019

Đề thi CPA năm 2017/ Đề thi Chứng chỉ hành nghề kế toán các bạn down tại đây: Đề thi CPA các năm

Thay đổi trong tài liệu ôn thi Chứng chỉ hành nghề kế toán và ôn thi CPA 2018

Mình đã thực hiện so sánh tài liệu ôn thi của năm nay với năm ngoái. Gần như không có sự khác biệt gì. Chỉ riêng với môn thuế thì các bạn lưu ý chút như sau:

Như mọi năm, tài liệu ôn thi Chứng chỉ hành nghề kế toán/CPA môn thuế vẫn gồm 9 nội dung. Và giới hạn phạm vi văn bản là: đã ban hành và có hiệu lực thi hành tính đến 31/3/2018.

Như vậy, các văn bản tương ứng được sử dụng cho kỳ thi CPA 2018 như sau:

(*) Các văn bản bôi đậm là văn bản mới được bao gồm trong kỳ thi CPA 2018

Nội dung đề cươngVăn bản pháp lý (Thông tư) (*)
1. Những vấn đề chung về thuế
2. Thuế giá trị gia tăngThông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018
Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017
Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017
Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/1/2017
Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016
Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016
Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016
Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 25/11/2015
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015
Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014
Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
3. Thuế tiêu thụ đặc biệtThông tư 20/2017/TT-BTC ngày 6/3/2017
Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016
Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015
4. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuNghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016
Luật Thuế XNK (sửa đổi) số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016
5. Thuế thu nhập doanh nghiệpThông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018
Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017
Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017
Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015
Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015
Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014
Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014
6. Thuế thu nhập cá nhânThông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015
Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013
7. Quản lý thuếThông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017
Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017
Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/1/2017
Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016
Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014
Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013
8. Kế hoạch thuế
9. Quy định về dịch vụ hành nghề

Lưu ý:

Tài liệu của hội chỉ là 1 phần của các tài liệu cần sử dụng để ôn thi Chứng chỉ hành nghề kế toán cũng như ôn thi CPA. Các bạn tham khảo bài viết sau để biết các loại tài liệu nên sử dụng nhé: Tài liệu ôn thi Chứng chỉ hành nghề kế toán và CPA cần sử dụng

Published inChuẩn bị ôn thi

2 Comments

  1. Nhung Nhung

    Ad ơi cho mình hỏi, tài khoản ở Gonna pass thì 2 người có dùng chung 1 account được k ạ? Tks ad

    • Admin Admin

      Hi Nhung, 1 cách chính thức thì 1 tài khoản chỉ dùng cho 1 người. Nhưng hiện tại Ad nghĩ các hệ thống học online của Việt Nam vẫn chưa quản lý được việc bao nhiêu người đang thực sự sử dụng 1 tài khoản.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.