TỰ HỌC CPA & ACCA QUA YOUTUBE

Đăng ký ngay để xem miễn phí các Video bài giảng cho các chủ đề trọng tâm của môn thi hoặc File ghi âm bài giảng tại lớp ôn thi

CÁCH HỌC HIỆU QUẢ VÀ ĐƠN GIẢN

Tại sao nhiều bạn học rất chăm nhưng thi lại không đạt kết quả cao? Lý do là vì "học để thi" khác với "học để biết". Để đạt được mục tiêu, cần có chiến lược cụ thể. Chọn CPA hoặc ACCA để thực hiện 3 bước "Học đơn giản, thi hiệu quả":

Bước 1: Đăng ký thi
  • Giá trị của chứng chỉ?
  • Lộ trình thi phù hợp?
  • Thủ tục đăng ký thi như nào?
Bước 2. Chuẩn bị ôn thi
  • Download đề thi các năm
  • Tìm hiểu về môn thi
  • Xác định "trọng tâm" cần học
Bước 3. Bắt đầu ôn luyện
  • Ôn chủ đề quan trọng trước
  • Video Lectures/File ghi âm lớp ôn thi
  • Luyện dạng bài tập trong đề thi