CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: TRỌNG TÂM ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG MÔN KẾ TOÁN (VIDEO UPDATED)

Bài 1 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Môn Kế toán – Chứng chỉ CPA

Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Trong bài viết này mình sẽ làm rõ 3 nội dung của Đề cương ôn thi môn Kế toán. Bao gồm:

 • Bức tranh toàn cảnh của Đề cương môn kế toán
 • Nội dung trọng tâm của Đề cương ôn thi
 • Cách học lý thuyết hiệu quả

1. Bức tranh toàn cảnh của Đề cương ôn thi môn Kế toán?

Tất cả chúng ta – những người tham gia kỳ thi CPA đều đã quá quen thuộc với “công việc kế toán”. Tuy nhiên đã bao giờ bạn tự hỏi 1 người làm “kế toán chuyên nghiệp” cần có những kiến thức, kỹ năng gì?

1 cách ngắn gọn nhất thì 1 người làm “kế toán chuyên nghiệp” sẽ cần phải có:

 • Kiến thức “cốt lõi” về kế toán. VD: các nguyên tắc kế toán
 • Kiến thức “tổng quát” về kết quả công việc của kế toán. VD: nguyên tắc lập của BCTC, ý nghĩa của các chỉ tiêu trên BCTC
 • Kiến thức “chi tiết” để xử lý các giao dịch kế toán từ “thông thường” đến “không thường gặp”

Bởi vì mục đích của chứng chỉ CPA là đảm bảo người có chứng chỉ sẽ có đầy đủ các kiến thức hành nghề. Nên nội dung đề cương ôn thi CPA của môn Kế toán cũng sẽ bao gồm đầy đủ các kiến thức này. Chính vì vậy nên nhìn vào File Đề cương ôn thi của Hội là muốn ngất luôn. 😀

Cụ thể Đề cương ôn thi sẽ gồm 5 phần:

 • Phần 1: Quy định chung của Luật kế toán
 • Phần 2: 26 chuẩn mực kế toán
 • Phần 3: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200
 • Phần 4: Báo cáo tài chính hợp nhất theo TT 202
 • Phần 5: Kế toán quản trị

Tất nhiên nếu ngồi niệm hết 5 phần này thì chúng ta không thể có đủ thời gian mà cũng không hiệu quả. Do vậy việc chúng ta cần làm trước khi bắt đầu học chính là xác định trọng tâm ôn tập để phân bổ thời gian.

2. Trọng tâm ôn tập

Bởi vì thời gian thi chỉ có 180 phút trong khi nội dung lại quá rộng. Nên tất nhiên hội không thể kiểm tra những kỹ năng quá phức tạp, quá mất thời gian. Tuy nhiên, chắc chắn cũng sẽ không rơi vào những phần quá đơn giản kiểu như hạch toán chi phí hàng ngày, thu chi tiền…

Để đảm bảo đề thi đủ độ khó, nội dung chủ yếu sẽ phải rơi vào các nội dung không thường gặp với số đông thí sinh. Từ quan điểm này, kết hợp với phân tích câu hỏi lý thuyết qua đề thi các năm: chúng ta có thể thấy đề thi sẽ thường tập trung vào các chủ đề sau:

 • Các nguyên tắc kế toán (VAS 01)
 • Nguyên tắc lập và trình bày các chỉ tiêu trên BCTC
 • Các giao dịch về các khoản đầu tư, chứng khoán, cổ phiếu
 • Giao dịch ngoại tệ
 • Các khoản dự phòng & các khoản trích trước
 • Nợ tiềm tàng; Tài sản tiềm tàng
 • Thuế thu nhập hoãn lại
 • Hàng tồn kho
 • Doanh thu
 • Tài sản cố định
 • Sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán
 • Giao dịch hợp nhất

Lưu ý: Ở đây mình không đề cập đến lý thuyết cho kế toán quản trị. Bởi vì phần kế toán quản trị hầu như chỉ phát sinh ở bài tập. Nên khi học bài tập thì học luôn lý thuyết rồi.

3. Học Lý thuyết như nào cho hiệu quả?

Tại sao chúng ta phải học lý thuyết Đề cương môn kế toán?

Có 2 lý do:

 • Đề thi có 2 câu hỏi lý thuyết
 • Cần biết lý thuyết để vận dụng làm bài tập

Do vậy, khi học lý thuyết chúng ta luôn cần gắn liền với tình huống câu hỏi, tình huống bài tập. Ví dụ, khi đọc VAS 01 thì cần xem đề thi nó tiếp cận cái chuẩn mực này ở góc độ nào? Để từ đó có cách tiếp cận lý thuyết hợp lý.

Ngoài ra, như mình đã chia sẻ tại bài Kinh nghiệm ôn thi CPA, học để biết và học để thi là 2 quá trình khác nhau. Để đạt được kết quả mong muốn, chúng ta cần dành thời gian và có chiến lược cụ thể.

Lời khuyên của mình là: bắt đầu học với 20% kiến thức trọng tâm trước. Và dành 80% thời gian để học & ôn luyện các nội dung này. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể tiết kiệm thời gian & nâng cao hiệu quả.

Vậy, đâu là kiến thức trọng tâm?

Đó chính là các nội dung thường được đề cập trong đề thi của chủ đề quan trọng mà chúng ta đã xác định ở phần 2.

OK. Vậy là đủ để bắt đầu. Trong các bài tiếp theo, mình sẽ đi giải thích các nội dung trọng tâm của các chủ đề quan trọng đề cập bên trên.

Trả lời

error: Content is protected !!