KỸ NĂNG TỰ HỌC

TẠI SAO CHÚNG TA CẦN CÓ “TINH THẦN TỰ HỌC”?

1. Tại sao chúng ta cần phải có “tinh thần tự học”? Mình không giỏi về câu chữ. Mình dùng từ “tinh thần tự học” ở đây để chỉ sự “chủ động” trong việc thu nạp kiến thức, kỹ năng mới cho bản thân. Bất kể là học ở nhà, đến trung tâm hay học …

TẠI SAO CHÚNG TA CẦN CÓ “TINH THẦN TỰ HỌC”? Read More »

error: Content is protected !!