ACCA

ACCA F7: TỔNG QUAN VỀ BCTC HỢP NHẤT (VIDEO UPDATED)

Bài 2 của Series hướng dẫn tự học ACCA F7 Financial Reporting: Chủ đề “Consolidated financial statements” – Phần 1 Đây không phải chủ đề đầu tiên nhưng chắc chắn là chủ đề khó nhất của môn F7 Financial Reporting. Lý do tại sao mình bắt đầu với chủ đề này? Đây là chủ đề …

ACCA F7: TỔNG QUAN VỀ BCTC HỢP NHẤT (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F9: CHỦ ĐỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP – “BUSINESS VALUATION” (VIDEO UPDATED)

Bài viết 9/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Business valuation” (Total video: 5) Có nhiều trường hợp mà các công ty cần phải định giá. Định giá doanh nghiệp (“business valuation”) không chỉ cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư tiềm năng biết “giá trị thị trường” của …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP – “BUSINESS VALUATION” (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F8: CHỦ ĐỀ PHỔ BIẾN NHẤT “INTERNAL CONTROL” – PHẦN 2

Bài 4/9 của Series hướng dẫn tự học ACCA F8 Audit and Assurance: Chủ đề Hệ thống kiểm soát nội bộ (“Internal Control”) (Video 4 – Video 6)   Sau khi đã mô tả các thông tin thu thập được về hệ thống KSNB của khách hàng, KTV sẽ cần thực hiện đánh giá hệ thống …

ACCA F8: CHỦ ĐỀ PHỔ BIẾN NHẤT “INTERNAL CONTROL” – PHẦN 2 Read More »

F9: CHỦ ĐỀ “BUSINESS FINANCE” – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED)

Bài 8/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “The cost of capital” – Phần 2 (Xem từ Video 4 – Video 7) Trong phần 2 này chúng ta sẽ đi nốt các nội dung còn lại của chủ đề “The cost of capital”, bao gồm: Cách tính WACC Lựa chọn chi …

F9: CHỦ ĐỀ “BUSINESS FINANCE” – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “BUSINESS FINANCE” – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED)

Bài viết 7/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Chi phí sử dụng vốn – The cost of capital” (Xem từ Video 1 – Video 3) Quyết định huy động vốn (Finance decisions) là 1 trong 4 quyết định thuộc chức năng của Quản lý tài chính. Sau khi quyết định …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “BUSINESS FINANCE” – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F8: CHỦ ĐỀ PHỔ BIẾN NHẤT “INTERNAL CONTROL” – PHẦN 1

Bài viết 3/9 của Series hướng dẫn tự học ACCA F8 Audit and Assurance: Chủ đề “Internal Control” (Video 1 – Video 3)   Internal Control – Kiểm soát nội bộ thuộc Phần C trong sách F8 Audit and Assurance của BPP. Như đã đề cập trong bài 3 bước tự học môn F8 Audit & Assurance, đây …

ACCA F8: CHỦ ĐỀ PHỔ BIẾN NHẤT “INTERNAL CONTROL” – PHẦN 1 Read More »

error: Content is protected !!