ACCA

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 3 (VIDEO UPDATED)

Bài 6/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9: “Investment Appraisal” – Thẩm định dự án đầu tư (Phần 3)   (Tổng số Video: 17 trong đó Phần 3: Video 13 – Video 17) Tiếp theo bài Thẩm định dự án đầu tư – Phần 2, chúng ta hãy cùng làm rõ các nội …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 3 (VIDEO UPDATED) Read More »

CHỦ ĐỀ KHÓ NHẰN NHẤT CỦA F9 ACCA: “RISK MANAGEMENT” (PHẦN 1)

Bài 10/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Foreign Currency Risk”   Total Video: 7 “Risk Management” hay Quản lý rủi ro (Part G – BPP study text) chính là chủ đề khó nhằn nhất của môn F9 Financial Management. Chủ đề này giải thích bản chất & các phương pháp để …

CHỦ ĐỀ KHÓ NHẰN NHẤT CỦA F9 ACCA: “RISK MANAGEMENT” (PHẦN 1) Read More »

ACCA F5: CHỦ ĐỀ ÁC MỘNG CỦA MỌI THÍ SINH: “VARIANCE ANALYSIS”!

“Variance Analysis” – Bài 7/7 của Series học ACCA F5 Video Lectures – Performance Management: Total Video: 13 “Variance Analysis” tương ứng với Chương 11 & 12 trong sách BPP (ACCA F5 Syllabus). Theo báo cáo từ ACCA, đây là chủ đề khó nhằn với hầu hết các thí sinh. Các thí sinh thường chỉ học thuộc công thức tính …

ACCA F5: CHỦ ĐỀ ÁC MỘNG CỦA MỌI THÍ SINH: “VARIANCE ANALYSIS”! Read More »

F5 LECTURES: PHÂN BIỆT “ROI & RI” VÀ TÍNH “TRANSFER PRICE”. BẠN ĐÃ BIẾT? (VIDEO UPDATED)

Bài 6/7 của Series học ACCA F5 Lectures – Performance Management: “Divisional Performance” với ROI – RI và & “Transfer pricing”   (Total Video: 8) “Divisional performance & Transfer pricing” tương ứng với Chương 17 trong sách BPP F5 Performance Management. Chương này liên quan đến các vấn đề như: đo lường hoạt động của các bộ phận trong …

F5 LECTURES: PHÂN BIỆT “ROI & RI” VÀ TÍNH “TRANSFER PRICE”. BẠN ĐÃ BIẾT? (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED)

Bài 5/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Investment Appraisal” – Đánh giá dự án đầu tư (Phần 2) (Phần 1: Video 1 – Video 5; Phần 2: Video 6 – Video 11) Tiếp theo bài Đánh giá dự án đầu tư – Phần 1: chúng ta hãy cùng làm rõ …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED) Read More »

error: Content is protected !!