CPA

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: HỢP NHẤT KINH DOANH – P1 (Video updating)

Bài 17 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Kế toán – Chứng chỉ CPA: “Hợp nhất kinh doanh” Chủ đề về hợp nhất kinh doanh không phải chủ đề quá phổ biến với phần lý thuyết Đề thi CPA môn Kế toán. Tuy nhiên đây là chủ đề đầu tiên mình chọn để mở đầu …

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: HỢP NHẤT KINH DOANH – P1 (Video updating) Read More »

DẠNG BÀI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Bài số 4 của Series các Dạng bài tập Đề thi CPA Môn Thuế: “Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài” Như mình đã đề cập, trong các năm trước dạng bài tính thuế thu nhập cá nhân chỉ dừng lại ở phạm vi tính thuế cho người Việt Nam. Có thể bạn …

DẠNG BÀI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Read More »

error: Content is protected !!