MÔN PHÂN TÍCH – DẠNG BÀI PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN

Đây là bài viết số 3/9 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Phân tích.

Phân tích điểm hòa vốn là dạng bài mà Ad thấy là dễ chịu nhất của đề thi CPA – môn Phân tích.

Vì sao ạ?

Vì trình bày câu trả lời của dạng này thường là ngắn nhất, không cần phân tích dài dòng. Ngoài ra, nội dung Phân tích điểm hòa vốn đã học khi ôn thi môn Tài chính Doanh nghiệp và Kế toán quản trị. Do đó khi ôn dạng này không mất nhiều thời gian.

Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp dạng bài tập môn Phân tích

Kiến thức cơ bản cần hiểu rõ

(1) Khái niệm: Điểm hoà vốn là điểm mà tại đó Doanh thu đủ bù đắp toàn bộ các khoản chi phí bỏ ra (biến phí + định phí). Tức là lợi nhuận kinh doanh = 0.

(2) Ý nghĩa: phân tích điểm hòa vốn cho phép xác định ở mức sản xuất và tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm thì không bị lỗ. Hay doanh nghiệp muốn đạt được mức lợi nhuận mong muốn thì cần phải sản xuất và bán ra bao nhiêu sản phẩm.

(3) Các tình huống có thể phát sinh phân tích điểm hòa vốn: 

TH1. Xác định Sản lượng hòa vốn/ Doanh thu hòa vốn/ Thời gian hòa vốn/ Công suất hòa vốn. Có thể kèm vẽ đồ thị điểm hòa vốn

TH2. Ứng dụng phân tích hoà vốn với việc ra quyết định để đạt mục tiêu lợi nhuận:

  • Tính sản lượng sản xuất/bán ra để đạt lợi nhuận mong muốn.
  • Xác định khung giá bán sản phẩm/ Quyết định thay đổi giá bán
  • Tiếp tục hay đình chỉ sản xuất
  • Quyết định tăng sản lượng
  • Sự thay đổi chi phí

Cách xử lý từng tình huống phân tích điểm hòa vốn

(1) Tình huống 1. Tính toán các chỉ số liên quan đến điểm hòa vốn

Tình huống này khá đơn giản, dễ hiểu. Chúng ta chỉ cần xác định yêu cầu của đề bài và áp dụng công thức tương ứng dưới đây:

phân tích điểm hòa vốn

(2) Tình huống 2. Ứng dụng phân tích điểm hoà vốn với việc ra quyết định để đạt mục tiêu

  • Tính sản lượng sản xuất/ bán ra để đạt lợi nhuận mong muốn. 

Ý nghĩa của quyết định này là: tại mức sản lượng hòa vốn (Qhv) công ty đã đạt lợi nhuận = 0. Như vậy, nếu công ty muốn đạt mức lợi nhuận là A thì cần sản xuất số lượng sản phẩm bổ sung Q(bs) sao cho: Q(bs) * (Giá bán – Biến phí ) = A. Không còn xuất hiện định phí trong công thức nữa vì sau khi đạt mức hòa vốn thì toàn bộ định phí đã được cover rồi.

Như vậy, công thức bạn cần sử dụng để tính sản lượng cần thiết trong trường hợp này là:

Q = Q(hv) + Q(bs) = (F + LN)/(g-v)

  • Xác định Khung giá bán sản phẩm/ Quyết định thay đổi giá bán

Ý nghĩa của quyết định này là: Doanh nghiêp cần xác định Giá bán hòa vốn ở các mức độ sản lượng khác nhau. Từ đó sẽ biết được: tương ứng với từng mức sản lượng, thì với giá bán nào, doanh nghiêp sẽ có lỗ và ngược lại => Xây dựng chính sách giá cho từng sản phẩm. Đây cũng chính là cơ sở để quyết định thay đổi giá bán như nào. Biên độ thay đổi để vẫn có lợi nhuận chính là (giá bán mới – biến phí).

Như vậy, công thức bạn cần sử dụng để ra quyết định trong trường hợp này là:

G (hv) = F / Q + V

  • Tiếp tục hay đình chỉ sản xuất 

Để ra quyết định này, cần làm 2 bước:

Bước 1: Tính giá thành sản phẩm ở mức sản lượng thiết kế/tối đa = Tổng định phí/ Sản lượng thiết kế + Biến phí đơn vị

Bước 2: Xác định lợi nhuận: = (Giá bán đơn vị – Giá thành đơn vị ở mức sản lượng thiết kế) * Sản lượng thiết kế

Nếu lợi nhuận dương thì tiếp tục sản xuất. Ngược lại thì đình chỉ sản xuất

(2 quyết định còn lại về tăng sản lượng và thay đổi chi phí mình thấy liên quan nhiều đến Kế toán quản trị hơn. Khả năng vào không cao nên mình sẽ không đi vào chi tiết).

Các bạn có thể tham khảo Đáp án của Ad cho Câu 3 – Đề chẵn – Năm 2014 để hiểu rõ cách làm của dạng bài này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *