[CPA – BT Phân tích] Dạng bài Phân tích điểm hòa vốn

Bài số 3/9 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Phân tích: Dạng bài xác định điểm hòa vốn

Dạng bài “Vận dụng các công thức xác định điểm hòa vốn” là dạng bài mà Ad thấy là dễ chịu nhất của đề thi CPA – môn Phân tích.

Vì sao ạ?

Vì trình bày câu trả lời của dạng này thường là ngắn nhất, không cần phân tích dài dòng. Ngoài ra, các công thức xác định điểm hòa vốn chúng ta đã học khi ôn thi môn Tài chính Doanh nghiệp và Kế toán quản trị. Do đó khi ôn dạng này không mất nhiều thời gian.

Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp dạng bài tập môn Phân tích

Phần 1. Kiến thức cơ bản cần hiểu rõ

(1) Điểm hòa vốn là gì?

Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó Doanh thu đủ bù đắp toàn bộ các khoản chi phí bỏ ra (biến phí + định phí). Tức là lợi nhuận kinh doanh = 0.

Xác định điểm hòa vốn cho phép xác định ở mức sản xuất và tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm thì không bị lỗ. Hay doanh nghiệp muốn đạt được mức lợi nhuận mong muốn thì cần phải sản xuất và bán ra bao nhiêu sản phẩm.

(2) Các tình huống có thể phát sinh: 

TH1. Tính toán 1 số công thức tính điểm hòa vốn. VÍ dụ như: xác định Sản lượng hòa vốn/ Doanh thu hòa vốn/ Thời gian hòa vốn/ Công suất hòa vốn. Có thể kèm vẽ đồ thị điểm hòa vốn

TH2. Vận dụng các công thức Xác định điểm hòa vốn trong việc ra quyết định để đạt mục tiêu lợi nhuận:

  • Tính sản lượng sản xuất/bán ra để đạt lợi nhuận mong muốn.
  • Xác định khung giá bán sản phẩm/ Quyết định thay đổi giá bán
  • Tiếp tục hay đình chỉ sản xuất
  • Quyết định tăng sản lượng
  • Sự thay đổi chi phí

Phần 2. Vận dụng công thức xác định điểm hòa vốn trong các tình huống

(1) Tình huống 1. Tính toán các công thức xác định điểm hòa vốn

Tình huống này khá đơn giản, dễ hiểu. Chúng ta chỉ cần xác định yêu cầu của đề bài và áp dụng công thức xác định điểm hòa vốn tương ứng dưới đây:

phân tích điểm hòa vốn

(2) Tình huống 2. Vận dụng công thức xác định điểm hòa vốn trong việc ra quyết định để đạt mục tiêu

  • Tính sản lượng sản xuất/ bán ra để đạt lợi nhuận mong muốn. 

Ý nghĩa của quyết định này là: tại mức sản lượng hòa vốn (Qhv) công ty đã đạt lợi nhuận = 0. Như vậy, nếu công ty muốn đạt mức lợi nhuận là A thì cần sản xuất số lượng sản phẩm bổ sung Q(bs) sao cho: Q(bs) * (Giá bán – Biến phí ) = A.

Không còn xuất hiện định phí trong công thức nữa vì sau khi đạt mức hòa vốn thì toàn bộ định phí đã được cover rồi.

Như vậy, công thức bạn cần sử dụng để tính sản lượng cần thiết trong trường hợp này là:

Q = Q(hv) + Q(bs) = (F + LN)/(g-v)

  • Xác định Khung giá bán sản phẩm/ Quyết định thay đổi giá bán

Ý nghĩa của quyết định này là: Doanh nghiêp cần xác định Giá bán hòa vốn ở các mức độ sản lượng khác nhau. Từ đó sẽ biết được: tương ứng với từng mức sản lượng, thì với giá bán nào, doanh nghiêp sẽ có lỗ và ngược lại => Xây dựng chính sách giá cho từng sản phẩm. Đây cũng chính là cơ sở để quyết định thay đổi giá bán như nào. Biên độ thay đổi để vẫn có lợi nhuận chính là (giá bán mới – biến phí).

Như vậy, công thức bạn cần sử dụng để ra quyết định trong trường hợp này là:

G (hv) = F / Q + V

  • Tiếp tục hay đình chỉ sản xuất 

Để ra quyết định này, cần làm 2 bước:

Bước 1: Tính giá thành sản phẩm ở mức sản lượng thiết kế/tối đa = Tổng định phí/ Sản lượng thiết kế + Biến phí đơn vị

Bước 2: Xác định lợi nhuận: = (Giá bán đơn vị – Giá thành đơn vị ở mức sản lượng thiết kế) * Sản lượng thiết kế

Nếu lợi nhuận dương thì tiếp tục sản xuất. Ngược lại thì đình chỉ sản xuất

(2 quyết định còn lại về tăng sản lượng và thay đổi chi phí mình thấy liên quan nhiều đến Kế toán quản trị hơn. Khả năng vào không cao nên mình sẽ không đi vào chi tiết).

Các bạn có thể tham khảo tình huống sau để hiểu rõ cách làm của dạng bài này.

Tình huống: Đề thi CPA – Môn Tài chính – Năm 2014 – Đề Chẵn – Câu 3 

Đáp án:

– Năng lực sản xuất tối đa: 6,500 sản phẩm

– Hiện tại đang tiêu thụ: 4,000 sản phẩm

– Đơn giá bán (g): 25,000 đ/sản phẩm

– Biến phí 1 đơn vị sản phẩm (v): 15,000 đ/sản phẩm

– Tổng định phí (F): 30,000,000

YC1. Sản lượng hòa vốn: SL hv = F / (g – v) = 30,000,000 / (25,000 – 15,000) = 3,000 sản phẩm

YC2. Xác định sản lượng tiêu thụ doanh nghiệp sẽ bị lỗ khi giá bán giảm từ 25.000 đồng/SP xuống 20.000 đồng/SP

Áp dụng công thức tính giá bán hòa vốn: Gh = (F / Q) + v

Chúng ta lập bảng tính giá bán hòa vốn tại các mức sản lượng khác nhau:

Sản lượng bán3,0004,0005,0006,000
Giá bán hòa vốn25,00022,50021,00020,000

Kết luận: Với giá bán giảm từ 25.000 đ/sp xuống 20.000 đ/sp, nếu tiêu thụ dưới mức 6.000 sản phẩm thì doanh nghiệp sẽ bị lỗ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên