[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Ra quyết định quản trị” – Phần 3

Bài số 10 của Series các Dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán: Chủ đề “Bài tập ra quyết định quản trị” – Phần 3: Quyết định tự sản xuất hay mua ngoài

Tiếp tục với dạng bài Ra quyết định quản trị – Phần 2, chúng ta sẽ xem xét trường hợp “Quyết định tự sản xuất hay mua ngoài”.

1. Nguyên tắc ra Quyết định tự sản xuất hay mua ngoài

Tình huống : 1 sản phẩm có thể được cung cấp bởi hai nguồn tự SX hay mua ngoài. Khi mua ngoài, kế toán sẽ cần cân nhắc khía cạnh chi phí.

Để đưa ra Quyết định, chúng ta làm 2 bước sau:

Bước 1: Thu thập thông tin thích hợp về hai chỉ tiêu:
Chi phí phát sinh khi mua ngoài
Thu nhập tăng thêm hoặc chi phí tiết kiệm được (nếu có)
Bước 2: Lập bảng so sánh 2 thông tin ở bước 1 để tính toán ra phần chi phí tăng thêm hoặc giảm đi => Đưa ra quyết định.

2. Ví dụ về dạng bài Quyết định tự sản xuất hay mua ngoài

Xem xét Đề thi CPA Môn kế toán Năm 2008

Công ty MQ SX 20.000 linh kiện R3 mỗi năm để lắp đặt cho sản phẩm của mình. Chi phí SX mỗi linh kiện R3 ở mức hoạt động hiện tại như sau:

TTChi phíSố tiền (1.000đ)
1Chi phí NVL trực tiếp4,800
2Chi phí nhân công trưc tiếp7,000
3Chi phí SXC biến đổi3,200
4Chi phí SXC cố định10,000
Tổng cộng25,000

Một nhà cung cấp chào bán cho công ty 20.000 linh kiện R3/năm với giá bán 23.500 đ/linh kiện. Nêu chấp nhận đề nghị này, nhà xưởng đang sử dụng sản xuất R3 sẽ được cho thuê với giá là 150tr/năm. Tuy nhiên, chi phí SXC cố định phân bổ cho linh kiện vẫn phát sinh với mức 6.000 đ/linh kiện ngay cả khi R3 được mua ngoài. Y/C: Công ty có nên chấp nhận đề nghị mua ngoài? Tại sao?”

Để giải quyết tình huống này, chúng ta làm theo 2 bước mình đã đề cập bên trên:

Bước 1: Tập hợp thông tin liên quan đến việc ra quyết định

Có 3 thông tin liên quan đến việc ra quyết định là:

  • Thu nhập từ cho thuê cơ sở vật chất 150tr
  • Chi phí SXC cố định phát sinh thêm 6.000/linh kiện
  • Chi phí mua ngoài phát sinh để mua linh kiên: 20.000 * 23.500/linh kiện
  • Các chi phí NVL TT, NCTT, SXC biến đổi sẽ không phát sinh nếu quyết định mua ngoài.

Bước 2. Lập Bảng tập hợp thông tin thích hợp cho 2 phương án:

Chỉ tiêuPA Tự sản xuấtPA Mua ngoàiChênh lệch
Chi phí NVL trực tiếp96 (= 20 * 4.8)96
Chi phí nhân công trưc tiếp140 (= 20 * 7) –140
Chi phí SXC biến đổi64 (= 20* 3.2)64
Chi phí SXC cố định200 (= 20*10)12080
Chi phí mua ngoài470(470)
Thu nhập từ cho thuê NX(150)150
Chênh lệch chi phí50044060

Như vậy, nếu tự sản xuất công ty sẽ tốn chi phí hơn là mua ngoài 60 tr => Nên mua ngoài.

Vậy là xong rồi! Bài tiếp theo vẫn sẽ là về chủ đề “Ra quyết định quản trị”. Nhưng là dạng bài ra quyết định Từ chối hay chấp nhận đơn hàng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *