CPA

CPA – Lý thuyết môn thuế: Phân tích trọng tâm ôn tập (Video updated)

Bài 1 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Đề thi môn Thuế – Chứng chỉ CPA Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Trong bài viết này mình sẽ làm rõ 3 nội dung của Đề cương ôn thi môn thuế. Bao gồm: Bức tranh toàn cảnh của …

CPA – Lý thuyết môn thuế: Phân tích trọng tâm ôn tập (Video updated) Read More »

[CPA – LT Kế toán] Topic 2. Nguyên tắc lập & trình bày BCTC (P1)

Bài 3 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Môn Kế toán – Chứng chỉ CPA: Chủ đề “Lập và trình bày Báo cáo tài chính” – Phần 1 (Video 5 – Video 7 ) Trong thực tế chắc ai trong chúng ta cũng đã từng lập Báo cáo tài chính. Tuy  nhiên, chúng ta thường …

[CPA – LT Kế toán] Topic 2. Nguyên tắc lập & trình bày BCTC (P1) Read More »

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: VAS 01 – CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỐT LÕI

Bài 2 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Môn Kế toán – Chứng chỉ CPA: “Các nguyên tắc kế toán cốt lõi” (Video 2 – Video 4) Trong bài viết này mình sẽ làm rõ 5 nội dung của chủ đề về VAS 01 – Chuẩn mực chung. Bao gồm: Bức tranh toàn cảnh …

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: VAS 01 – CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỐT LÕI Read More »

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: TRỌNG TÂM ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG MÔN KẾ TOÁN (VIDEO UPDATED)

Bài 1 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Môn Kế toán – Chứng chỉ CPA Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Trong bài viết này mình sẽ làm rõ 3 nội dung của Đề cương ôn thi môn Kế toán. Bao gồm: Bức tranh toàn cảnh của …

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: TRỌNG TÂM ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG MÔN KẾ TOÁN (VIDEO UPDATED) Read More »

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: HỢP NHẤT KINH DOANH – P2 (Video updating)

Bài 18 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Kế toán – Chứng chỉ CPA: “Báo cáo tài chính hợp nhất” Tiếp theo bài Hợp nhất kinh doanh – Phần 1, trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các vấn đề còn lại của Hợp nhất kinh doanh. Đó là các nội dung …

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: HỢP NHẤT KINH DOANH – P2 (Video updating) Read More »

error: Content is protected !!