CPA

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Ra quyết định quản trị” – Phần 1

Bài số 8 của Series các Dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán: Chủ đề “Bài tập ra quyết định quản trị” – Phần 1: Quyết định cơ cấu sản xuất/sản phẩm Đây là dạng bài mới xuất hiện trở lại từ đề thi năm 2016. Và tiếp tục góp mặt trong …

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Ra quyết định quản trị” – Phần 1 Read More »

KẾ TOÁN – DẠNG BÀI ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT TRÊN BCTC

Đây là bài viết 9/14 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán. Dạng bài Điều chỉnh sai sót trên BCTC chắc là Dạng bài dễ kiếm điểm nhất của Đề thi môn kế toán. Nguyên tắc chung Để xử lý dạng bài này, chúng ta chỉ cần làm 2 …

KẾ TOÁN – DẠNG BÀI ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT TRÊN BCTC Read More »

[CPA – BT Kế toán] Dạng bài “Tính giá thành sản phẩm” – Phần 4

Bài số 5 của Series các Dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán: Chủ đề “Bài tập tính giá thành sản phẩm” – Phần 4: “Tính giá thành theo phương pháp lập báo cáo sản xuất” Tiếp theo bài Tính giá thành theo phương pháp hệ số, trong bài này chúng ta …

[CPA – BT Kế toán] Dạng bài “Tính giá thành sản phẩm” – Phần 4 Read More »

TIẾNG ANH – KỸ NĂNG LÀM BÀI DẠNG READING

Bài viết số 2/6 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Tiếng Anh. Trước khi luyện tập các kỹ năng làm bài, các bạn tham khảo bài viết Tổng hợp các dạng bài tập đề thi CPA môn Tiếng anh để nắm được các dạng bài tập trước nhé. Trong nội dung …

TIẾNG ANH – KỸ NĂNG LÀM BÀI DẠNG READING Read More »

[CPA – BT Kế toán] Dạng bài “Tính giá thành sản phẩm” – Phần 1

Bài số 2 của Series các Dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán: Chủ đề “Bài tập tính giá thành sản phẩm” – Phần 1: “Tính giá thành theo phương pháp kết chuyển tuần tự” Như đã nói ở bài Tổng hợp dạng bài tập ôn thi CPA – Môn kế toán, …

[CPA – BT Kế toán] Dạng bài “Tính giá thành sản phẩm” – Phần 1 Read More »

error: Content is protected !!