Skip to content

[CPA – Kế toán quản trị] Chủ đề “Ra quyết định quản trị” – Phần 3

Chủ đề “Bài tập ra quyết định quản trị” – Phần 3: Quyết định tiếp tục sản xuất hay bán

Tiếp tục chủ đề về dạng bài tập “Ra quyết định quản trị”, hôm nay chúng ta sẽ xem xét cách xử lý dạng bài “Quyết định tiếp tục sản xuất hay bán”

Có thể bạn quan tâm: Các dạng bài tập kế toán quản trị

1. Nguyên tắc đưa ra quyết định tiếp tục sản xuất hay bán

Nhà quản trị ở doanh nghiệp sản xuất có qui trình chế biến kiểu liên tục sẽ phải đối diện với Quyết định này. Khi mà các bán thành phẩm (BTP) hoàn thành ở các bước chế biến trung gian cũng có thể bán ra bên ngoài.

Để đưa ra Quyết định tiếp tục sản xuất hay bán, chúng ta làm 2 bước sau:

Bước 1. Thu thập thông tin thích hợp về hai chỉ tiêu:

  • Chi phí tăng thêm để chế biến các BTP thành thành phẩm (1)
  • Doanh thu tăng thêm nếu tiêu thụ thành phẩm thay cho BTP (2)

Bước 2. So sánh kết quả:

  • Nếu (1) < (2) : doanh nghiệp nên tiếp tục chế biến thành thành phẩm rồi mới bán.
  • Nếu (1) > (2) : doanh nghiệp nên bán luôn BTP.

2. Ví dụ về dạng bài “Quyết định sản xuất hay bán”

Câu 5.1 – Đề Lẻ – Đề thi CPA Môn Kế toán Năm 2016 là ví dụ điển hình của dạng bài này. Chúng ta làm như sau:

Bước 1. Tập hợp thông tin thích hợp cho việc ra quyết định: Doanh thu tăng thêm, chi phí tăng thêm

Chỉ tiêuGiá trị
Chi phí tăng thêm39
NVLTT5
Nhân công trực tiếp20
CP SXC biến đối14
CP SXC cố định
Doanh thu tăng thêm50
Lợi nhuận tăng thêm11

Bước 2. So sánh Doanh thu tăng thêm – Chi phí tăng thêm và kết luận

Nhìn kết quả tính toán trên Bảng ta thấy: nếu tiếp tục lắp ráp và bán sản phẩm hoàn chỉnh sẽ mang lại cho công ty thêm 11.000 lợi nhuận/sp.

=> Công ty nên tiếp tục lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Vậy là xong. Rất dễ ăn điểm. 😀

Điều cần lưu ý ở đây là: Thông tin về năng lực sản xuất dư thừa. Nếu đề bài đưa ra thông tin rằng  doanh nghiệp vẫn đang dư thừa năng lực sản xuất nghĩa là: sẽ không phát sinh thêm định phí (chi phí cố định) khi sản xuất thêm. Và ngược lại.

Published inKế toán

Comments are closed.