Mọi người ơi, ad muốn giới thiệu website & kênh Youtube đến các bạn đang tự học CPA & ACCA mà lại không rành về marketing. Ad nhờ mọi người giới thiệu cho bạn bè nếu phù hợp nhé. Cảm ơn rất nhiều!

KẾ TOÁN – DẠNG BÀI TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM – P3

Đây là bài viết thứ 4 trong tổng số 14 bài viết của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán.

Tiếp tục chuỗi bài về Tính giá thành sản phẩm. Trong bài này mình sẽ giải thích cách làm dạng bài tính giá thành cho 2 trường hợp cuối cùng:

(5) Phương pháp cơ bản (tính trực tiếp)

(6) Tính giá thành theo phương pháp Tỷ lệ

Có thể bạn quan tâm: Đề thi CPA môn Kế toán – Dạng bài tính giá thành – P1 và Đề thi CPA môn kế toán – Dạng bài tính giá thành – P2

(1) Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp

Nguyên lý chung

Ngay cái tên đã nói lên tất cả!

Phương pháp này áp dụng cho các quy trình sản xuất đơn giản. Kết thúc quá trình sản xuất, chỉ tạo ra 1 loại sản phẩm cùng một quy cách. Do đó, không cần phải phân bổ chi phí như phương pháp hệ số, tỷ lệ… Chúng ta làm qua 2 bước sau:

Bước 1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
Bước 2. Tập hợp chi phí sản xuất để tính Tổng giá thành và Giá thành đơn vị

Ví dụ cụ thể

Dạng bài này xuất hiện trong Đề thi CPA Môn Kế toán Năm 2012 – Đề Lẻ – Câu 5. 

Đề bài đưa ra thông tin về các khoản chi phí sản xuất đầu kỳ, phát sinh trong kỳ của sản phẩm A. Và yêu cầu chúng ta:

  • Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ và
  • Lập bảng tính giá thành SP theo từng khoản mục chi phí

Để giải quyết bài tập này, các bạn đơn giản là làm theo 2 bước mình vừa đề cập bên trên.

Bước 1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

Giá trị sản phẩm dở dang (SPDD) cuối kỳ được xác định bằng cách quy đổi sang thành phẩm theo tỷ lệ hoàn thành cuối kỳ. 

SP A trong kỳ có tỷ Tỷ lệ hoàn thành như sau:

  • Mức độ chế biến là 60% => Chi phí NC trực tiếp và Chi phí SXC của 1 SPDD sẽ được quy đổi = 60% của 1 thành phẩm.
  • NVL trực tiếp được bỏ vào từ đầu quy trình công nghệ => Chi phí NVL trực tiếp của 1 SPDD sẽ được quy đổi = 100% của 1 thành phẩm

Như vậy, giá trị SPDD cuối kỳ được xác định như sau:

Khoản mục chi phíCách tínhCP SXDD cuối kỳ
CP NVL trực tiếp(540.000+960.000) * 50/(150+50)375,000
CP NC trực tiếp(42.000+120.000)*50*60%/(150+50*60%)27,000
CP SXC(156.000+276.000)*50*60%/(150+50*60%)72,000
Tổng cộng 474,000

Bước 2. Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị 

Khoản mục chi phíCP SXDD đầu kỳCPSX trong kỳCP SXDD cuối kỳTổng giá thành (Z)Z đơn vị
CP NVL TT540,000960,000375,0001,125,0007,500
CP NC TT42,000120,00027,000135,000900
CP SXC156,000276,00072,000360,0002,400
Tổng cộng738,0001,356,000474,0001,620,00010,800

Vậy là xong. Rất đơn giản phải không nào? Giá như đề năm nào cũng như năm này. 😀

(2) Tính giá thành theo phương pháp Tỷ lệ

Nguyên lý chung

Phương pháp này áp dụng trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất, kết thúc tạo ra một nhóm sản phẩm cùng loại nhưng có quy cách khác nhau. 

Để tính giá thành theo phương pháp này, chúng ta làm qua 2 bước sau:

Bước 1. Tính tổng giá thành của cả nhóm Sản phẩm theo từng khoản mục CP
Bước 2. Lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ (giá thành kế hoạch/giá thành định mức) để tính giá thành của từng qui cách sản phẩm từ giá thành nhóm SP.

Ví dụ cụ thể

Theo như mình biết thì dạng bài này chưa xuất hiện trong đề thi CPA môn kế toán. (Mình chỉ có đề thi từ năm 2011 đến nay nên nếu bạn nào có cả các đề thi năm trước đó thì báo mình để mình cập nhật nhé!)

Do không có bài tập trong đề thi tương ứng, nên mình lấy ví dụ sau để các bạn hiểu cách xử lý dạng bài này.

Ví dụ: Một DN sản xuất chè có hai qui cách khác nhau là L1 và L2. Giá thành định mức của từng qui cách như sau:

Khoản mục chi phíSP L1SP L2
Chi phí NVL trực tiếp4030
Chi phí NC trực tiếp55
Chi phí Sản xuất chung105
Tổng cộng5540

Chi phí sản xuất đã tập hợp được trong tháng: CPNVLTT: 60.000; CPNCTT: 6.000; CPSXC: 9.000; Trong tháng SX được 1.000 SP L1, 2.000 SP L2; Không có SP dở dang đầu tháng và cuối tháng. Hãy lập bảng tính giá thành L1 và L2 trong tháng.

Cách làm:

Theo 2 bước mình đề cập bên trên:

Bước 1: Tính tổng giá thành định mức của cả nhóm Sản phẩm theo từng khoản mục Chi phí: Tổng giá thành định mức = Định mức chi phí * Số lượng thực tế

Bước 2: Phân bổ tổng chi phí sản xuất thực tế theo tỷ lệ CPSX thực tế/ CPSX định mức. Trong đó CPSX thực tế do đề bài cung cấp, còn CPSX định mức thì tính ở Bước 1.

Sau đó, tính giá thành thực tế cho từng sản phẩm = Tỷ lệ phân bổ * Giá thành định mức.

Kết quả tính toán của 2 bước này có thể tập hợp hết vào Bảng tính Giá thành dưới đây:

Khoản mục chi phíTổng giá thành định mức theo SL thực tếTổng CPSX thực tế của nhóm SPTỷ lệ CPSX Thực tế/ Định mứcGiá thành L1Giá thành L2
L1L2Tổng cộngTổngGiá đơn vịTổngGiá đơn vị
CP NVL TT40,00060,000100,00060,0000.6024,0002436,00018
CP NC TT5,00010,00015,0006,0000.402,00024,0002
CP SXC10,00010,00020,0009,0000.454,50054,5002
Tổng cộng55,00080,000135,00075,000 30,5003144,50022

Vậy là mình đã hoàn thành xong Dạng bài Tính giá thành của Đề thi CPA môn Kế toán. Do không có đủ thời gian và nhân sự nên lịch up bài của mình khá lộn xộn. Không đi theo từng chuyên mục được. Các bạn thông cảm nha!

Trả lời

error: Content is protected !!