MÔN PHÂN TÍCH – DẠNG BÀI PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH

Đây là bài viết số 2/9 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Phân tích.

Phân tích rủi ro tài chính là dạng bài khá ít xuất hiện. Lần gần đây nhất là năm 2015. Tuy nhiên, chính vì vậy mà Ad quyết định viết về nó trước các dạng khác.

Bài bạn có thể quan tâm: TỔNG HỢP DẠNG BÀI TẬP MÔN PHÂN TÍCH

Các chỉ tiêu liên quan đến phân tích rủi ro tài chính

Theo Ad thì cách đưa ra tình huống thì có thể thay đổi. Nhưng về bản chất thì khi phân tích rủi ro tài chính luôn cần phân tích các nhóm chỉ tiêu sau: Các chỉ tiêu cơ bản khi nhận diện rủi ro tài chính

Do thời gian thi là 180 phút mà có 5 câu. Như vậy là mỗi câu 36 phút. Đề bài không thể bắt phân tích rủi ro tài chính theo toàn bộ 6 nhóm chỉ tiêu này. Thông thường đề bài sẽ đưa ra dữ kiện để chúng ta tính và phân tích cho tầm 2-3 nhóm chỉ tiêu.

3 bước làm bài tập dạng Phân tích rủi ro tài chính

Khi làm dạng bài tập này, Ad trình bày thành 3 bước:

Bước 1: Lập bảng tính các chỉ tiêu cần thiết

Việc đầu tiên cần làm là xác định Nhóm chỉ tiêu cần tính. Nếu đề bài chỉ rõ loại chỉ tiêu cần phân tích thì đơn giản. Ngược lại sẽ dễ khiến chúng ta lúng túng.

Tip ở đây là bạn để ý nhanh trên BCKQKD. Nếu chỉ có Doanh thu và Giá vốn thì chúng ta chỉ cần tính các chỉ tiêu của nhóm Khả năng thanh toán và hiệu suất sử dụng vốn/tài sản. Còn nếu thấy có cả Lợi nhuận các kiểu thì tức là chúng ta phải tính cả nhóm khả năng sinh lời của vốn/tài sản.

Việc xác định nhanh các chỉ tiêu cần tính sẽ giúp bạn nhanh chóng quyết định format bảng tính cần lập.

Bạn căn 1 bài 36 phút. Nếu làm còn dư thời gian thì dành ít phút để kiểm tra lại kết quả tính toán nhé. Phân tích có thể sơ sài, nhưng tính toán nhất định phải chính xác ý.

Ad sau khi thi môn này xong có thói quen ấn máy tính 2 lần cho 1 phép tính.

Bước 2: Phân tích chi tiết ý nghĩa của các chỉ tiêu tính toán

Ad có xem một số file Bài tập phân tích mẫu trên mạng thì thấy phân tích dài lê thê. Bạn thử tính xem. 1 câu 2 điểm làm trong 36 phút cả đọc đề. Đơn vị tính điểm thông thường là 0.25. Nghĩa là chúng ta tính và phân tích 1 chỉ tiêu trong 4.5 phút sẽ được 0.25 điểm.

Do đó theo Ad thì trình bày như vậy khi làm bài thi là KHÔNG THỰC TẾ.

Cấu trúc câu của Ad tại bước này là: Chỉ tiêu…. tăng/giảm …. tương đương …. % phản ánh (ý nghĩa của chỉ tiêu).

Hết. Tối đa là 2 câu cho phần phân tích 1 chỉ tiêu. (Nếu gộp 2 chỉ tiêu thì là 3-4 câu).

Bước 3: Kết luận tổng thể

Sau khi phân tích chi tiết, chúng ta nên có 1 -2 câu để chốt lại về rủi ro tài chính của công ty.

Để hiểu hơn về cách làm và trình bày dạng bài phân tích rủi ro tài chính này. Các bạn có thể tham khảo Đáp án của Ad cho Đề thi Năm 2015 – Đề Chẵn – Câu 3 nhé.

Bạn lưu ý nhé: TÍNH TOÁN CHÍNH XÁC và PHÂN TÍCH NGẮN GỌN!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *