[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Ra quyết định quản trị” – Phần 4

Bài số 11 của Series các Dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán: Chủ đề “Bài tập ra quyết định quản trị” – Phần 4: Quyết định từ chối hay chấp nhận đơn hàng

Tiếp tục với dạng bài Ra quyết định quản trị – Phần 3, chúng ta sẽ xem xét trường hợp “Quyết định từ chối hay chấp nhận đơn hàng”.

1. Nguyên tắc ra Quyết định từ chối hay chấp nhận đơn hàng

Tình huống: ngoài hoạt động hàng ngày, có khi doanh nghiệp sẽ nhận được đơn hàng mới có giá bán thấp hơn mức giá hiện tại. Thậm chí còn thấp hơn giá thành toàn bộ. Như vậy, quản lý sẽ phải đưa ra quyết định có nên chấp nhận đơn hàng hay không?

Để đưa ra Quyết định, chúng ta làm 2 bước sau:

Bước 1: Thu thập thông tin thích hợp về hai chỉ tiêu:
Giá bán thỏa thuận của đơn hàng mới
Chi phí tăng thêm bao gồm chi phí biến đổi và định phí tăng thêm (nếu có)
Bước 2: Lập bảng so sánh 2 thông tin ở bước 1 để tính toán ra phần lợi nhuận tăng thêm hoặc giảm đi => Đưa ra quyết định.

2. Ví dụ về dạng bài ra Quyết định từ chối hay chấp nhận đơn hàng

Xem xét Đề thi CPA Môn kế toán Năm 2008

“Công ty HN SX 1 loại sản phẩm duy nhất với mức sản xuất 8.000sp/tháng. Chi phí để sản xuất và tiêu thụ 1 sp này tại mức SX hiện tại như sau:

Chi phíSố tiền (1.000đ)
Chi phí NVL trực tiếp2,500
Chi phí nhân công trưc tiếp3,000
Chi phí SXC biến đổi500
Chi phí SXC cố định4,250
Chi phí bán hàng & quản lý biến đổi1,500
Chi phí bán hàng & quản lý cố định2,000

Giá bán bình quân là 15.000 đ/SP. Năng lực SX của công ty là 10.000 Sp/tháng. Công ty nhận được 1 đơn hàng đặt mua 2.000 SP với giá 12.000 đ/SP. Đơn hàng này không ảnh hưởng đến Doanh thu thông thường. Y/C:  Nếu đơn hàng được chấp nhận, lợi nhuận của công ty trong tháng sẽ tăng hay giảm bao nhiêu? “

Để đưa ra được quyết định nên từ chối hay chấp nhận đơn hàng, chúng ta làm theo 2 bước mình đã đề cập bên trên:

Bước 1: Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định

  • Giá bán thỏa thuận: 12.000/sp
  • Chi phí tăng thêm: do doanh nghiệp vẫn còn đủ năng lực sản xuất dư thừa để thực hiện đơn hàng này nên khi chấp nhận đơn hàng thì chi phí cố đinh sẽ không tăng thêm. Chi phí liên quan cần phải xem xét cho việc ra quyết định: các chi phí biến đổi như NVL, NC, SXC biến đổi, CP bán hàng và quản lý doanh nghiệp biến đổi.

(Tổng năng lực SX của công ty là 10.000 sp/tháng; hiện tại là 8.000 sp/tháng => Còn dư 2.000 sp/tháng để thực hiện đơn hàng 1.500sp)

Bước 2. So sánh doanh thu và chi phí tăng thêm

Chỉ tiêuNhận đơn hàng (1.000d)Cách tính
Doanh thu bán hàng24,000=12.000 *2.000
Chi phí thích hợp15,000
Chi phí NVL trực tiếp5,000=2.500* 2.000
Chi phí nhân công trưc tiếp6,000=3.000* 2.000
Chi phí SXC biến đổi1,000= 500 * 2.000
Chi phí bán hàng và quản lý DN biến đổi3,000=1.500 * 2.000
Chênh lệch lợi nhuận9,000

Nhìn vào bảng trên ta thấy nếu chấp nhận đơn hàng mới, công ty sẽ có thêm 9tr lợi nhuận => Nên chấp nhận đơn hàng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *