[CPA – BT Kế toán] Dạng bài “Tính giá thành sản phẩm” – Phần 2

Chủ đề “Bài tập tính giá thành sản phẩm” – Phần 2: “Tính giá thành theo phương pháp kết chuyển song song”

Tiếp theo bài Tính giá thành theo phương pháp kết chuyển tuần tự, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về dạng thứ 2 của Bài tập Tính giá thành sản phẩm: Tính giá thành theo phương pháp kết chuyển song song.

Phần 1. Nguyên lý tính giá thành theo phương pháp kết chuyển song song

Phương pháp kết chuyển song song còn gọi là phương pháp phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm. Để xử lý dạng bài này, chúng ta thực hiện 3 bước sau:

  • Bước 1. Xác định giá trị chi phí giai đoạn 1 trong giá thành sản phẩm
  • Bước 2. Xác định giá trị chi phí giai đoạn 2 trong giá thành sản phẩm
  • Bước 3. Xác định giá trị thành phẩm

Lưu ý: Sản phẩm hỏng ngoài định mức – chi phí NVL vượt định mức – chi phí SXC cố định do hoạt động dưới công suất bình thường đều không được tính vào chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm. Các bạn có thể tham khảo thêm vấn đề này ở bài Các phương pháp tính Giá thành sản phẩm.

Phần 2. Ví dụ minh hoạ phương pháp tính giá thành theo phương pháp kết chuyển song song

Tình huống: Câu 5 – Đề Chẵn – Năm 2014 – Đề thi CPA Môn kế toán

Bước 1. Xác định giá trị chi phí giai đoạn 1 trong giá thành sản phẩm

Chi phí nguyên vật liệu: (CP NVL đầu kỳ + CP NVL tăng lên trong giai đoạn 1) * Số lượng SP hoàn thành của giai đoạn 2/(Số lượng SP hoàn thành của giai đoạn 1 +Số lượng SPDD của giai đoạn 1)

=> Chi phí NVL TT = 2.080.000 *1.450/(1.500 + 100) = 1.885.000

Chi phí nhân công:  (CP NCTT đầu kỳ + CP NCTT trong giai đoạn 1) *Số lượng SP hoàn thành giai đoạn 2 / (Số lượng SP hoàn thành của giai đoạn 1 + Số lượng SPDD của giai đoạn 1 * Mức độ hoàn thành sản phẩm của giai đoạn 1)

=> Chi phí NCTT = 624.000*1.450/(1.500+100 * 60%) = 580.000

Chi phí SXC:  (Chi phí SXC đầu kỳ + Chi phí SXC trong giai đoạn 1) *Số lượng SP hoàn thành giai đoạn 2/(Số lượng SP hoàn thành của giai đoạn 1 + Số lượng SPDD của giai đoạn 1 * Mức độ hoàn thành sản phẩm của giai đoạn 1)

=> Chi phí SXC =702.000*1.450/(1.500+100 * 60%) = 652.500

Bước 2. Xác định giá trị chi phí giai đoạn 2 trong giá thành sản phẩm

Chi phí nhân công:  (CP NCTT đầu kỳ + CP NCTT trong giai đoạn 2) *Số lượng SP hoàn thành giai đoạn 2/(Số lượng SP hoàn thành của giai đoạn 2 + Số lượng SPDD của giai đoạn 2 * Mức độ hoàn thành sản phẩm của giai đoạn 2)

Chi phí NCTT = 735.000 * 1.450/(1.450 + 50 * 40%) = 725.000

Chi phí SXC = 617.400 * 1.450/(1.450 + 50 * 40%) = 609.000

Bước 3. Xác định giá trị thành phẩm

Bảng tính giá thành thành phẩm Z (Sản lượng: 1.450)

Khoản mục chi phíCPSX từng giai đoạn trong giá thành sản phẩmTổng CPSXGiá thành SP
GĐ 1GĐ2
CP VLTT1,885,0001,885,0001,300
CP NCTT580,000725,0001,305,000900
CP SXC652,500609,0001,261,500870
Tổng cộng3,117,5001,334,0004,451,5003,070

Như vậy là xong dạng thứ 2 của Chủ đề Tính giá thành sản phẩm. Trong bài viết tiếp theo, mình sẽ giải thích về dạng thứ 3 của chủ đề này: “Tính giá thành theo phương pháp hệ số”.

Chúc các bạn ôn thi vui vẻ.

3 thoughts on “[CPA – BT Kế toán] Dạng bài “Tính giá thành sản phẩm” – Phần 2”

  1. Hi ad,nhờ ad viết thêm dạng bài về tính giá thành theo phương pháp song song, mà SPDD được đánh giá theo CF NVLTT nhé.Mình có xem ví dụ 4 ở tài liệu nhưng hơi khó hiểu, nếu là ad viết thì chắc sẽ dễ hiểu hơn.Cảm ơn ad.

  2. Hi ad, cho mình hỏi thêm nếu đề bài có cho dữ kiện là số VL chính ở PX 1 dùng chưa hết thì CFNVLTT ở giai đoạn 1 được tính trong giá thành thành phẩm như thế nào trong 2 trường hợp :(i)số VL chính ở trên không nhập lại kho để tiếp tục sử dụng kỳ sau (ii) số VL chính ở trên có nhập lại kho để tiếp tục sử dụng kỳ sau.Cảm ơn ad.

  3. Hi ad
    Minh thấy công thức có nhắc đến hệ sô sử dụng sản phẩm giai đoạn Hi. Vậy hệ số này được xác định như thế nào vậy ạ
    Thanks ad

Comments are closed.