[CPA – BT Thuế] Dạng bài tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

Bài số 7 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Thuế: Chủ đề “Bài tập tính thuế TNDN”

Dạng bài tập tính thuế TNDN là dạng bài rất phổ biến của đề thi CPA môn thuế. Gần như năm nào cũng có luôn. Và theo mình thì đây cũng là dạng bài tương đối đơn giản. Nếu đề thi vào dạng này thì các bạn nên chọn làm trước cho chắc ăn nhé.

Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp các dạng bài tập Đề thi CPA môn thuế

1. Tình huống thường gặp của Dạng bài tập tính thuế TNDN

Có 2 cách tiếp cận với dạng bài này.

(1) Đề bài cho thông tin về tổng doanh thu chịu thuế, chi phí được khấu trừ. Chúng ta phải xác định các khoản loại trừ để tính ra doanh thu chịu thuế/chi phí được khấu trừ đúng. Và tính CIT phải nộp.

(2) Đề bài cho thông tin về các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí trong kỳ. Và yêu cầu chúng ta phải xác định doanh thu chịu thuế, chi phí được khấu trừ. Và tính CIT phải nộp.

2. Giao dịch thường xuất hiện trong Bài tập tính thuế TNDN

  • Chuyển lỗ từ năm trước
  • Thu nhập đã nộp thuế từ hoạt động SXKD ở nước ngoài
  • Trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ
  • Các khỏan chi bị giới hạn: đồng phục; bảo hiểm tự nguyện/hưu trí; quỹ lương dự phòng; phúc lợi cho nhân viên bằng tiền
  • Các khoản chi phải có chứng từ hỗ trợ “đặc biệt”: tháng lương thứ 13;trợ cấp & thưởng cho nhân viên; chi phí mua bảo hiểm tự nguyện cho nhân viên; các khoản tài trợ, từ thiện;
  • Tiền lãi vay khi chưa góp đủ vốn điều lệ

3. Ví dụ về dạng bài tính thuế TNDN

Đề bài: Xem đề thi CPA môn thuế năm 2016 – Đề lẻ – Câu 3. Các bạn có thể download tại đây Đề thi CPA môn thuế các năm

Đáp án gợi ý: 

Chỉ tiêuSố tiền
I. Xác định thu nhập tính thuế TNDN (I) = (1) – (2) + (3) – (4) – (5) 1,980.0
1. Doanh thu (1) 15,140.0
Doanh thu bán hàng A 6,500.0
Doanh thu bán trong nước (B) 1,800.0
Doanh thu xuất khẩu B 6,840.0
(Giả sử doanh thu xuất khẩu B theo giá FOB đã bao gồm thuế xuất khẩu & giao dịch xuất khẩu B thỏa mãn điều kiện áp dụng VAT 0%)
2. Chi phí được trừ (2) 13,192.0
Giá vốn hàng bán (A+B) 10,820.0
Giá vốn hàng bán (A): Tồn DK + PS – Tồn CK = 350 + 3500 + 1050 – 170 4,730.0
Giá vốn hàng bán (B): Tồn DK + PS – Tồn CK = 580 + 6000 – 490 6,090.0
Chi phí khấu hao TSCD 360.0
Chi trả dịch vụ mua ngoài 800.0
Chi tiền lương và BH 768.0
Chi phí giao dịch tiếp khách quảng cáo khuyến mại 256.0
Chi phí trả lãi vay ngân hàng 152.0
(Giả sử chi phí lãi vay liên quan đến HDSXKD của công ty và có đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp lệ theo quy định: hợp đồng, chứng từ thanh toán…)
Chi phí kinh doanh khác 36.0
3. Thu nhập khác (3) 130.0
Chiết khấu thanh toán được hưởng 130.0
4. Thu nhập miễn thuế (4) –
5. Các khoản lỗ  được kết chuyển (5) 98.0
II. Trích lập quỹ khoa học và công nghệ (II) = 10% * (I) 198.0
(theo quy định tại Điều 10, TT 78-2014/TT-BTC thì DN được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế để lập quỹ khoa học và công nghệ)
III. Thuế TNDN phải nộp (III) = [(I) – (II)] * 20% 356.4

Lưu ý:

Điểm khó nhất đối với Dạng bài tính thuế TNDN có lẽ là do các dữ kiện đưa ra thường theo kiểu lưng chừng – không rõ ràng. Do đó, chúng ta cần phải đưa ra các giả định liên quan cho bài làm của mình các bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên