Mọi người ơi, ad muốn giới thiệu website & kênh Youtube đến các bạn đang tự học CPA & ACCA mà lại không rành về marketing. Ad nhờ mọi người giới thiệu cho bạn bè nếu phù hợp nhé. Cảm ơn rất nhiều!

KẾ TOÁN – DẠNG BÀI HỢP NHẤT – P4: CÁC TÌNH HUỐNG NHỎ KHÁC

Đây là bài viết thứ 8 trong tổng số 14 bài viết của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán.

Tiếp tục với chuỗi bài về hợp nhất. Hôm nay mình sẽ nói về cách xử lý 2 tình huống nhỏ đơn giản của dạng bài hợp nhất:

  • Công ty con chi trả cổ tức cho công ty Mẹ
  • Công ty con mua trái phiếu do Mẹ phát hành và ngược lại; hoặc vay nội bộ giữa 2 mẹ con.

(2 trường hợp này đều là khi Mẹ sở hữu 100% Con. Mình sẽ viết 1 bài riêng về Lợi ích cổ đông thiểu số NCI cho trường hợp Mẹ không sở hữu 100% Con).

Nguyên tắc xử lý

Cách xử lý 2 tình huống này rất đơn giản, hoàn toàn theo nguyên tắc làm chung của dạng bài hợp nhất.

  • Khi Con chi trả cổ tức cho Mẹ thì Mẹ phát sinh doanh thu tài chính. Con thì phải bị giảm Lợi nhuận chưa phân phối. Tuy nhiên, xét trên tổng thể Mẹ – Con thì Doanh thu tài chính không hề tăng. Và Lợi nhuận chưa phân phối cũng không hề bị giảm. Do đó, để lập Báo cáo hợp nhất, chúng ta cần loại trừ phần ảnh hưởng này đi.
  • Khi Con mua trái phiếu của Mẹ hoặc cho Mẹ vay tiền. Về bản chất là Con đã phát sinh một khoản đầu tư, còn Mẹ thì phát sinh một khoản vay. Đồng thời, Con có thêm khoản tiền lãi đầu tư, Mẹ thì phát sinh chi phí lãi vay/lãi trái phiếu…

Nhưng xét trên tổng thể Mẹ – Con thì Chi phí tài chính/Doanh thu tài chính hay Phát sinh của khoản đầu tư/khoản vay không hề thay đổi.  Do đó, để lên Báo cáo hợp nhất chúng ta cần loại trừ phần ảnh hưởng này đi.

Xem xét ví dụ cụ thể

Chúng ta đi xem xét 2 ví dụ tương ứng là Đề Lẻ – Năm 2016 – Câu 3.4Đề Lẻ – Năm 2015 – Câu 4.3.

Các bạn có thể xem đáp án gợi ý của mình tại đây: Ôn thi CPA – Môn kế toán – Dạng bài hợp nhất

Vì tình huống đơn giản nên các bạn có thể không cần vẽ Bảng xác định Bút toán điều chỉnh cũng được. Trường hợp phát sinh khoản vay nội bộ cũng sẽ tương tự như phát hành trái phiếu này nhé. Và lưu ý khi làm đề thì phải xác định rõ tỷ lệ sở hữu của Mẹ. Vì nếu Mẹ không sở hữu 100% Con thì chúng ta cần tính ảnh hưởng đến NCI nữa.

Trả lời

error: Content is protected !!