DẠNG BÀI SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU KỲ KẾ TOÁN

Bài viết 5/9 của Series Đề thi CPA môn Kiểm toán

Dạng bài sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán khá phổ biến trong Đề thi kiểm toán. Theo như một số bạn Hà nội đã thi trước báo lại thì đề thi kiểm toán 2017 cũng xuất hiện dạng bài này. Không biết các bạn HCM có tiếp tục gặp dạng bài này không?

Có thể bạn muốn đọc: Tổng hợp các dạng bài tập đề thi CPA môn kiểm toán

Đề bài thường đưa ra tình huống về một sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ. Và hỏi về trách nhiệm của KTV, thủ tục kiểm toán cần thực hiện đối với từng trường hợp:

  • Sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán nhưng trước khi phát hành Báo cáo kiểm toán (BCKT)
  • Sự kiện phát sinh sau ngày phát hành BCKT nhưng trước khi công bố Báo cáo tài chính (BCTC)
  • Sự kiện phát sinh sau ngày công bố BCTC

Để xử lý dạng bài này, chúng ta cần làm 2 bước:

(1) Xác định bản chất của sự kiện là Sự kiện cần điều chỉnh hay Sự kiện không cần điều chỉnh => Xác định phương pháp xử lý kế toán phù hợp với quy định => Xác định rủi ro có thể xảy ra sai sót trọng yếu

(2) Xác định trách nhiệm của KTV và thủ tục kiểm toán cần thực hiện đối với từng trường hợp

Bước 1. Xử lý kế toán đối với các sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán theo quy định

Theo mình thì bước 1 này còn khó hơn bước 2. Vì rất dễ nhầm lẫn khi xác định sự kiện là Điều chỉnh hay Không cần điều chỉnh.

Mình liệt kê một số sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán năm thường gặp để các bạn tránh nhầm lẫn:

Sự kiện cần điều chỉnhSự kiện không cần điều chỉnh
1. Phán quyết của tòa về các vụ kiện tụng, tranh chấp xác nhận nghĩa vụ của công ty tại thời điểm cuối năm1. Hỏa hoạn, thiên tai hủy hoại nhà kho, nhà xưởng, tài sản và hàng tồn kho (*)
2. Hàng tồn kho được bán sau ngày kết thúc năm tài chính cung cấp thông tin về NRV2. Tham gia những cam kết, thỏa thuận quan trọng hoặc những khoản nợ tiềm tàng
3. Khách hàng bị phá sản nên không thể thu hồi khoản phải thu3. Sát nhập, mua bán công ty hay tái cấu trúc; Mua sắm hoặc thanh lý tài sản có giá trị lớn;
4. Nghĩa vụ bảo hành từ sản phẩm bị lỗi đã bán trong năm4. Xuất hiện những vụ kiện tụng lớn
5. Phát hiện những gian lận và sai sót chỉ ra rằng báo cáo tài chính không được chính xác.5. Thay đổi về thuế có ảnh hưởng quan trọng đến tài sản, nợ thuế hiện hành hoặc thuế hoãn lại

(*) Với sự kiện kiểu hoả hoạn này, theo chuẩn mực kế toán thì hiểu là sự kiện không điều chỉnh. Vì nó không cung cấp thông tin về sự kiện đã phát sinh tại thời điểm lập BCTC.Hay nói cách khác là không có dấu hiệu gì về sự kiện này tại thời điểm lập BCTC. Tuy  nhiên theo quan điểm của Giảng viên môn Kiểm toán thì sự kiện này có ảnh hưởng đến lợi ích. Do vậy sẽ cần điều chỉnh. Tuy nhiên thầy cung có nói là chúng ta làm bài lựa chọn là điều chỉnh hay không điều chỉnh cũng sẽ đều được điểm. Miễn là giải thích được hợp lý.

Còn lý do tại sao các sự kiện này được phân loại như vậy, thì các bạn đọc bài Môn kế toán – Dạng bài sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

Cách xử lý kế toán với 2 dạng này:

  • Sự kiện cần điều chỉnh => Phải thực hiện sửa đổi, điều chỉnh BCTC trước khi phát hành
  • Sự kiện không cần điều chỉnh => Không cần điều chỉnh BCTC. Nhưng nếu trọng yếu thì phải thuyết minh trên BCTC.

Rủi ro có thể phát sinh: các sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán chưa được phản ánh hoặc thuyết minh trên BCTC theo đúng quy định kế toán hiện hành.

Bước 2. Trách nhiệm của KTV và thủ tục kiểm toán

Tùy thuộc vào thời điểm phát sinh/phát hiện sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán năm mà KTV sẽ có trách nhiệm và phải thực hiện các thủ tục kiểm toán khác nhau. Mình đã tóm tắt trách nhiệm của KTV & thủ tục kiểm toán tương ứng cho 3 mốc thời gian cần nhớ. Các bạn xem trong file: Sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ – Thủ tục kiểm toán

Để hiểu rõ cách làm dạng bài này, các bạn có thể tham khảo Đáp án của web cho Đề thi CPA môn kiểm toán – Năm 2014 – Đề chẵn – Câu 4

Hy vọng chia sẻ của mình đã giúp các bạn nắm được dạng bài phổ biến của đề thi kiểm toán này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *