CPA

TIẾNG ANH – KỸ NĂNG LÀM BÀI DẠNG READING

Bài viết số 2/6 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Tiếng Anh. Trước khi luyện tập các kỹ năng làm bài, các bạn tham khảo bài viết Tổng hợp các dạng bài tập đề thi CPA môn Tiếng anh để nắm được các dạng bài tập trước nhé. Trong nội dung …

TIẾNG ANH – KỸ NĂNG LÀM BÀI DẠNG READING Read More »

[CPA – BT Kế toán] Dạng bài “Tính giá thành sản phẩm” – Phần 1

Bài số 2 của Series các Dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán: Chủ đề “Bài tập tính giá thành sản phẩm” – Phần 1: “Tính giá thành theo phương pháp kết chuyển tuần tự” Như đã nói ở bài Tổng hợp dạng bài tập ôn thi CPA – Môn kế toán, …

[CPA – BT Kế toán] Dạng bài “Tính giá thành sản phẩm” – Phần 1 Read More »

error: Content is protected !!