ACCA

F5 LECTURES: CÁCH HỌC “CVP ANALYSIS” TRONG 30 PHÚT (VIDEO UPDATED)

Bài 3/7 của Series hướng dẫn tự học ACCA F5 Lectures – Performance Management.   (Tổng số video: 11. Nếu bạn thích đọc hơn xem video thì bài viết này là dành cho bạn) CVP Analysis tương ứng với Chương 3 trong sách BPP F5 Performance Management. Theo Báo cáo của Examiners thì thí sinh thường xuyên …

F5 LECTURES: CÁCH HỌC “CVP ANALYSIS” TRONG 30 PHÚT (VIDEO UPDATED) Read More »

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ VỀ THROUGHPUT ACCOUNTING (VIDEO UPDATED)

Bài 3/7 của Series hướng dẫn tự học ACCA F5 Lectures Performance Management. (Tổng số video: 10/10. Nếu bạn thích đọc hơn xem video thì bài viết này là dành cho bạn) Chủ đề này tương ứng với Chương  2d trong sách của BPP. Trong bài viết này mình sẽ trả lời 4 câu hỏi: Vai trò …

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ VỀ THROUGHPUT ACCOUNTING (VIDEO UPDATED) Read More »

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ VỀ ACTIVITY BASED COSTING (VIDEO UPDATED)

Bài 2/7 của Series hướng dẫn tự học ACCA F5 Lectures Performance Management.   Nếu bạn thích đọc hơn xem video thì bài viết này là dành cho bạn. Trong bài viết này mình sẽ trả lời 4 câu hỏi đã đề cập ở bài ACCA F5 Lectures: 3 bước tự học hiệu quả: Vai trò của …

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ VỀ ACTIVITY BASED COSTING (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F8: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (VIDEO UPDATED)

Bài viết 1/9 của Series hướng dẫn tự học ACCA F8 Audit and Assurance   Trước tiên, bạn hãy đọc bài KINH NGHIỆM HỌC ACCA để hiểu được 4 nguyên tắc mình luôn áp dụng trong suốt quá trình tự học ACCA. Sau đó, hãy thực hiện theo 3 bước dưới đây. Và bạn sẽ thấy …

ACCA F8: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F7: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (UPDATED VIDEO)

Bài 1 của Series hướng dẫn tự học ACCA F7 Financial Reporting Trước tiên, bạn hãy đọc bài kinh nghiệm học ACCA để hiểu được 4 nguyên tắc mình luôn áp dụng trong suốt quá trình tự học ACCA. Sau đó, hãy thực hiện theo 3 bước dưới đây. Và bạn sẽ thấy tự học ACCA …

ACCA F7: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (UPDATED VIDEO) Read More »

F5: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (VIDEO UPDATED)

Bài viết 1/7 của Series hướng dẫn tự học ACCA F5 Performance Management Nếu bạn thích đọc hơn thì nội dung bài viết dưới đây là dành cho bạn. ACCA F5 – Performance Management là môn có nội dung liên quan bổ trợ đến các môn khác nữa. Vậy nên mình sẽ bắt đầu từ …

F5: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (VIDEO UPDATED) Read More »

error: Content is protected !!