F9 Financial Management

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED)

Bài 5/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Investment Appraisal” – Đánh giá dự án đầu tư (Phần 2) (Phần 1: Video 1 – Video 5; Phần 2: Video 6 – Video 11) Tiếp theo bài Đánh giá dự án đầu tư – Phần 1: chúng ta hãy cùng làm rõ …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED)

Bài 4/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Investment Appraisal” (Phần 1) (Phần 1: Video 1 – Video 5)   Investment Appraisal hay Đánh giá dự án đầu tư (Part D trong sách BPP study text) là một phần vô cùng quan trọng của môn F9 Financial Management. Phần này giải thích …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “WORKING CAPITAL MANAGEMENT” (P2) (VIDEO UPDATED)

Bài viết 3/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Notes – Financial Management   (Xem từ Video 8 – Video 14) Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Tiếp theo bài ACCA F9 Notes: Working capital management (Part 1), chúng ta hãy cùng làm rõ các nội …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “WORKING CAPITAL MANAGEMENT” (P2) (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F9 LECTURES: CHỦ ĐỀ “WORKING CAPITAL MANAGEMENT” – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED)

Bài viết 2/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Notes – Financial Management   (Xem từ Video 1 – Video 7) Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Working capital Management – Quản lý vốn lưu động tương ứng với Phần C (Chương 4 -> 6) trong sách BPP …

ACCA F9 LECTURES: CHỦ ĐỀ “WORKING CAPITAL MANAGEMENT” – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F9: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (VIDEO UPDATED)

Bài 1 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management Trước tiên, bạn hãy đọc bài Kinh nghiệm học ACCA để hiểu được 4 nguyên tắc mình luôn áp dụng trong suốt quá trình tự học ACCA. Sau đó, hãy thực hiện theo 3 bước dưới đây, và bạn sẽ thấy tự học ACCA …

ACCA F9: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (VIDEO UPDATED) Read More »

error: Content is protected !!