Mọi người ơi, ad muốn giới thiệu website & kênh Youtube đến các bạn đang tự học CPA & ACCA mà lại không rành về marketing. Ad nhờ mọi người giới thiệu cho bạn bè nếu phù hợp nhé. Cảm ơn rất nhiều!

KẾ TOÁN – DẠNG BÀI RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ – P4

Bài viết 14/14 thuộc Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán.

Trong bài viết này mình sẽ đi giải thích về trường hợp cuối cùng của Dạng bài ra quyết định quản trị: (6) Quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh/sản xuất.

Có thể bạn quan tâm: Các dạng bài tập ra quyết định quản trị – Đề thi CPA Môn kế toán

(1) Tình huống

Khi một hoặc một số bộ phận, mặt hàng kinh doanh kém hiệu quả gây ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận của Doanh nghiệp. Nhà quản lý đứng trước lựa chọn là nên tiếp tục hay loại bỏ bộ phận (mặt hàng) kinh doanh đó?

Đề thi CPA môn Kế toán – Năm 2017 – Đề chẵn – Câu 5 là ví dụ điển hình của dạng bài này.

(2) Nguyên tắc ra quyết định – giải quyết tình huống

Cũng giống như các quyết định quản trị khác, công ty sẽ cần so sánh giữa Chi phí liên quan và Lợi ích liên quan của các phương án. P. Án được lựa chọn là phương án mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Ngoài ra công ty cũng sẽ cần xem xét các yếu tố định tính khác (nếu có).

Bước 1: Thu thập thông tin thích hợp – là Doanh thu /Chi phí liên quan của từng phương án. Doanh thu/Chi phí liên quan là các khoản sẽ phát sinh trong tương lai như một kết quả của việc thực hiện phương án/quyết định. Chỉ những khoản mục được coi là “liên quan” mới được đưa vào xem xét ra quyết định. Các thông tin không liên quan cần được loại ra.

Bước 2. So sánh lợi nhuận của từng phương án (Doanh thu liên quan – Chi phí liên quan).

Bước 3. Đưa ra quyết định.

(3) Ví dụ – Đề thi CPA môn Kế toán – Năm 2017 – Đề chẵn – Câu 5

a. Với điều kiện hiện tại, công ty có nên tiếp tục SX sản phẩm C không?

Bước 1. Xác định thông tin thích hợp của từng phương án
Giả sử nhân viên quản lý chung sẽ được bố trí làm công việc khác. Nghĩa là chi phí nhân viên quản lý chung vẫn sẽ phát sinh khi ngừng SX sản phẩm C.
Như vậy, chi phí khấu hao máy móc chuyên dùng và chi phí lương nhân viên quản lý chung là các chi phí sẽ phát sinh dù Công ty có tiếp tục SX sản phẩm C hay không.
Do đó, chỉ có chi phí quảng cáo và chi phí thuê máy ngoài là liên quan đến quyết định có nên tiếp tục SX sản phẩm C hay không
Bước 2. So sánh các phương án
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêuTiếp tục SX CNgừng SX CChênh lệch
Doanh thu 5,000 4,100 900
Biến phí 2,780 2,200 580
Lãi trên biến phí 2,220 1,900 320
Định phí
Quảng cáo 310 220 90
Chi phí thuê máy ngoài 479 334 145
Chênh lệch lợi nhuận 85

Bước 3. Kết luận

Phương án tiếp tục sản xuất sản phẩm C sẽ mang lại cho công ty lợi nhuận chung cao hơn 85 triệu. Xét về khía cạnh tài chính trong ngắn hạn công ty nên tiếp tục sản xuất sản phẩm C.

(Phần b làm tương tự)

Trả lời

error: Content is protected !!