LIÊN HỆ

Nếu cần liên hệ với Admin (Ad), bạn có thể gửi email cho Ad theo địa chỉ Admin@tuonthi.com. Ad sẽ trả lời vào Thứ 7 hàng tuần.

Ad rất vui được trao đổi về các vấn đề trong nội dung bài viết. Các bạn lưu ý là Ad không giải hộ bài tập, Ad cũng không phải tư vấn thuế…

Thư trả lời của Ad đôi khi sẽ nằm trong mục Junk Email, nếu bạn đang đợi câu trả lời thì nhớ kiểm tra nhé.

Xin cảm ơn.