Skip to content

[CPA – Tiếng Anh] Kỹ năng làm bài tập phần Writing

Bài viết số 3 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Tiếng Anh.

Trước tiên, các bạn hãy đọc bài Tổng hợp các dạng bài tập đề thi CPA – Môn Tiếng anh để nắm được 4 dạng bài cố định sẽ gặp trong Phần Writing nhé. Mình sẽ đi lần lượt từng dạng bài tập này trong 4 bài viết.

Trong phạm vi bài viết này, mình sẽ giải thích một số vấn đề của Dạng 1: Sử dụng dạng đúng của từ để hoàn thành câu và Dạng 2. Hoàn thành câu từ các từ cho sẵn

Dạng 1. “Sử dụng dạng đúng của từ để hoàn thành câu” trong Đề thi CPA Môn tiếng anh

Dạng bài này sẽ gồm 5 câu. Mỗi câu có sẵn 1 từ trong ngoặc để chúng ta điền vào chỗ trống. Việc của chúng ta là phải tìm dạng đúng của từ này.

1. Thế nào là “dạng đúng” của từ?

Dạng đúng của từ hiểu đơn giản nghĩa là đúng cả về ý nghĩangữ pháp.

Về ý nghĩa: cố gắng dịch để hiểu ý nghĩa của câu bạn đang làm nhiều nhất có thể. Vì 1 từ có thể có nhiều cách “phối” để tạo nên ý nghĩa khác nhau. VD: từ “worth” có thể hình thành nên 2 tính từ với ý nghĩa hoàn toàn khác nhau: “worthy” nôm na hiểu là đáng giá, có gía trị còn “worthless” là không có giá trị

Về Ngữ pháp: Bạn cần cân nhắc xem từ cần điền phải là Danh từ, Động từ, hay Tính từ hay Trạng từ? Nếu là danh từ thì là: Số ít hay số nhiều? Nếu là động từ thì là: động từ ở hiện tại? hay quá khứ? chủ động hay bị động?

2. Phân tích đáp án 1 bài của đề thi CPA môn Tiếng Anh

Mình sẽ phân tích chi tiết đáp án của Section 1 – Part II. Writing – Đề thi CPA môn tiếng anh Năm 2016 – Đề lẻ để các bạn hình dung ra cách làm cũng như nội dung cần học để làm được dạng bài này:

Đề bài và đáp án (bôi đậm)Giải thích cách làm
1. Would you mind opening the door? Thanks. (OPEN)Từ gốc là “Open”.
– Ý nghĩa: rất đơn giản. Đây là yêu cầu nhờ mở cửa
– Ngữ pháp: từ cần điền sẽ là 1 động từ ở dạng verb-ing vì đứng trước “the” và sau cấu trúc “would you mind”
=> Đáp án: Open + ing => Opening (không phải OPENNING vì trong tiếng anh, một từ có hai âm tiết trở lên mà stress âm đầu thì không double chữ cuối khi thêm -Ing)
2. All the newspapers praised the bravery of the firemen. (BRAVE)Từ gốc là “Brave”.
– Ý nghĩa: câu này hiểu nôm na là ca ngợi phẩm chất dũng cảm của lính cứu hoả
– Ngữ pháp: từ cần điền sẽ là 1 danh từ vì đứng sau “the” và lại trước “of”
Từ brave có 3 dạng danh từ: brave (người dũng cảm), braveness và bravery (đều là lòng dũng cảm)
Đáp án: Bravery (Brave không phù hợp về ý nghĩa còn Braveness ý nghĩa đúng nhưng rất ít được sử dụng do với bravery).
3. The restaurant is now under new management. (MANAGE)Từ gốc là “manage”.
– Ý nghĩa: hiểu nôm na là nhà hàng đang ở dưới sự quản lý mới/ người quản lý mới
– Ngữ pháp: từ cần điền sẽ là 1 danh từ, vì nó đứng sau tính từ “new”
Từ manage có thể hình thành 2 danh từ: manager (người quản lý) hoặc management (sự quản lý). Tuy nhiên bạn để ý trước từ “new” không hề có “a” hay “the” hay tính từ sở hữu “its”. Do đó, đáp án phù hợp ở đây là Management.
4.The manager handed in his resignation after being accused of dishonesty. (RESIGN)Từ gốc là “resign”.
– Ý nghĩa: hiểu nôm na là người quản lý sau khi bị buộc tội không trung thực thì từ chức.
– Ngữ pháp: từ cần điền sẽ là 1 danh từ, vì nó đứng sau tính từ sở hữu (his).
=> Đáp án: resign + ation = resignation
5.Thousands of people have been made homeless by the war. (HOME)Từ gốc là “home”.
– Ý nghĩa: hiểu nôm na là hàng ngàn người vì chiến tranh mà trở thành không có nhà cửa/ có nhà cửa
– Ngữ pháp: từ cần điền sẽ là 1 tính từ theo cấu trúc “Make + adjective”
Từ home có thể hình thành 2 tính từ  “home” nghĩa là có liên hệ tới gia đình, nhà, đất nước và “homeless” nghĩa là không có nhà cửa. Như vậy, xét theo ý nghĩa thì đáp án là: Homeless

3. Danh sách các từ & ngữ pháp cần học?

Như mình đã nói, tiếng anh là một ngôn ngữ. Nên sẽ không có giới hạn nào cho danh sách từ hay ngữ pháp cần học.

Tuy nhiên chắc các bạn cũng để ý rằng đề thi CPA môn tiếng anh sử dụng đề thi trình độ C của chứng chỉ tiếng anh nghìn năm trước. (Hồi đó chúng ta chia chứng chỉ tiếng anh thành cấp độ A,B, C với C là trình độ nâng cao)

Và mục tiêu của chúng ta hẳn không phải là 10/10 thủ khoa. Nên nếu bạn nào đang cảm thấy quá lo lắng, sợ hãi môn tiếng anh thì theo mình là không cần thiết. Chịu khó ôn đều đặn mỗi ngày 1 giờ theo các bài viết của mình thì mình không tin là các bạn không qua. Trừ khi trong 1 giờ học đó các bạn dành đến quá nửa để lướt phây.

Theo như quan sát của mình thì đề thi CPA môn tiếng anh thường tập trung vào khía cạnh giao tiếp công việc. Nên khả năng xuất hiện các từ vựng học thuật về y học, lịch sử, khoa học.. là rất thấp. Chúng ta loại trừ hẳn các phần này ra cho đỡ nhọc.

Mình liệt kê ra đây một số quy tắc thường gặp để “phối” một từ thành cách từ khác nhau:

  • Thêm “ly” vào tính từ để hình thành trạng từ: Thông thường chúng ta sẽ thêm đuôi “ly” vào một tính từ để hình thành trạng từ. VD: Careful + ly => Carefully. Nếu tính từ kết thúc bằng “y” thì ta chuyển “y” => “i” và thêm “ly” bình thường (VD: Happy => Happily). Còn nếu tính từ kế thúc bằng “le” thì ta bỏ “e” và thêm “ly” (VD: gentle => gently).

Nhưng cũng có một số từ đặc biệt không theo quy tắc này: fast/ early/hard/late/good. Các bạn tham khảo bài viết của cô Seonaid về các từ này:  https://www.perfect-english-grammar.com/adjectives-and-adverbs.html

Dạng 2: “Hoàn thành câu từ các từ cho sẵn” trong Đề thi CPA Môn Tiếng Anh

1. Làm rõ yêu cầu của đề thi

Hoàn thành câu từ các từ cho sẵn nghĩa là: bạn cần viết thành 1 câu hoàn chỉnh về ngữ pháp và ý nghĩa. Phải BAO GỒM toàn bộ các từ cho sẵn, có thể thực hiện các thay đổi như BỔ SUNG thêm các từ khác nếu cần thiết hoặc thay đổi thứ tự từ trong câu hoặc chia động từ...

=> Bạn nào không sử dụng hết các từ cho  sẵn là không được điểm hết nhé

Lưu ý: Theo bọn mình biết thì đây là điểm thay đổi so với đề thi các năm 2016 trở về trước. Mặc dù yêu cầu đề bài vẫn giữ nguyên như nhau, nhưng lúc trước thì đề bài ra theo kiểu không cần thay đổi thứ tự các từ. Trong khi đề thi năm 2017 thì lại ra theo kiểu phải thay đổi thứ tự các từ cho sẵn.

2. Cách xử lý dạng bài này

Mình lấy ví dụ 1 câu trong đề thi CPA môn Tiếng Anh Năm 2016 Đề lẻ:

Đề bài: A friend / mine / recently / return / England / advise me / write / you.//

Như vậy, cách mình làm sẽ qua 4 bước sau:

Bước 1. Dịch để hiểu nghĩa các từ/cụm từ mà đề bài cung cấp để hình dung ra câu hoàn chỉnh cần xây dựng bằng tiếng việt

Trong ví dụ nên trên: Đầu tiên là dịch ra tiếng việt các từ cho sẵn: Một người bạn/của tôi/gần đây/trở về/nước Anh/ khuyên tôi/viết/bạn => Câu tiếng việt có ý nghĩa hợp lý: Một người bạn của tôi trở về từ nước Anh đã khuyên tôi viết thư cho bạn.

Bước 2. Xác định cấu trúc ngữ pháp cần sử dụng:

  • Là câu bị động hay câu chủ động? Trong VD trên thì đây là câu chủ động
  • Động từ ở thì nào? Hiện tại/Hiện tại tiếp diễn/Quá khứ đơn/Quá khứ tiếp diễn..

Trong VD trên, do ý nghĩa câu mình đang kể với người nghe về “lý do” mình viết cho người ta. Cái lý do đó phải là đã xảy ra trong quá khứ => Động từ “advise” mình sẽ quyết định để ở thì “simple past”. Còn động “return” ở vế trước thì cân nhắc giữa “simple past” và “perfect present”. Nhưng vì có “recently” nên mình quyết định là dùng cái sau. Vì recently thường được dùng với “perfect present”.

  • Có liên quan đến cụm động từ hay cấu trúc ngữ pháp đặc biệt nào không? Trong ví dụ trên, không thấy có cụm động từ đặc biệt nào

Bước 3. Thêm từ nối để hoàn thành câu về ngữ pháp và ý nghĩa. 

Các từ cần bổ sung thông thường là các động từ nối; giới từ; hoặc mệnh đề quan hệ (Which/Where/That/Who/Whom/Whose)

Trong ví dụ trên, mình sử dụng “a” trước danh từ số ít và các giới từ “of” “from” và “to”để nối từ như sau:

A friend of mine who has recently returned from England advised me to write to you.

Bước 4. Kiểm tra lại các động từ/ danh từ trong câu đã được chia đúng dạng chưa?

Bạn lưu ý kiểm tra các lỗi thường gặp khi viết câu:

  • Động từ/ Danh từ số ít hay số nhiều?
  • Sử dụng “a” hay “the”?
  • Sử dụng “Verb- ing” hay “to Verb” với động từ ở sau một động từ/giới từ khác
  • Sử dụng that hay which/ who hay whom

3. Cấu trúc ngữ pháp thường gặp

Mình thấy cái khó của dạng bài này không nằm ở từ vựng mà ở cấu trúc ngữ pháp. Mà cấu trúc ngữ pháp trong tiếng anh thì nhiều vô kể. Vậy chúng ta nên ôn tập như nào?

Câu trả lời là không cần phải học kiến thức phức tạp quá, chả để làm gì. Cứ lục hết các đề thi năm cũ của dạng bài này. Thống kê xem người ta dùng những loại ngữ pháp gì rồi học cho thuộc. Thế đã là quá đủ. Bản thân mình thi IELST cũng chỉ học kiểu này. Vì học nhiều cũng k nhớ hết được đó. Nên tốt nhất là học ít nhưng chất.

Để hỗ trợ các bạn đỡ mất thời gian, mình đã thống kê các cấu trúc ngữ pháp thường gặp của dạng bài này trong Đề thi CPA môn tiếng anh từ năm 2012 – 2017 như sau:

Cấu trúc ngữ pháp thường gặpNguồn học kiến thức (đây là các nguồn giải thích ngữ pháp dễ hiểu nhất mình biết)
Hiện tại đơnhttps://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-use.html
Hiện tại tiếp diễnhttps://www.perfect-english-grammar.com/present-continuous-use.html
Hiện tại hoàn thànhhttps://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-use.html
Hiện tại hoàn thành tiếp diễnhttps://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-continuous-use.html
Quá khứ đơnhttps://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-use.html
Quá khứ tiếp diễnhttps://www.perfect-english-grammar.com/past-continuous-use.html
Quá khứ hoàn thànhhttps://www.perfect-english-grammar.com/past-perfect-use.html
Thì tương laihttps://www.perfect-english-grammar.com/simple-future-use.html
Câu điều kiện các loạihttps://www.perfect-english-grammar.com/conditionals.html
Câu bị độnghttps://www.perfect-english-grammar.com/passive.html
Câu so sánhhttps://www.perfect-english-grammar.com/superlatives.html
https://www.perfect-english-grammar.com/comparatives.html
Mệnh đề quan hệ (who/that/inwhich/which)https://www.perfect-english-grammar.com/relative-clauses.html
Can/Could/ May/Mighthttps://www.perfect-english-grammar.com/modal-verbs.html
A và Thehttps://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/determiners/a-an-and-the
Verb theo sau bằng to verb hay verb-inghttps://dictionary.cambridge.org/us/grammar/british-grammar/verb-patterns/verb-patterns-verb-infinitive-or-verb-ing
Many/Much/Little/A little/Few/A fewhttps://www.perfect-english-grammar.com/a-little-a-few.html
Like và Ashttps://www.perfect-english-grammar.com/as-and-like.html
Hope/Wishhttps://www.perfect-english-grammar.com/wish.html
Used to/get used tohttps://www.perfect-english-grammar.com/used-to.html
Verb theo sau một giới từhttps://www.learnenglish.de/grammar/prepositiongerund.html

Kết luận

Có bạn email hỏi: Cấu trúc ngữ pháp bao la như vậy học làm sao xuể? Mình xin trả lời như sau:

Thứ 1. Ngữ pháp nhiều nhưng có logic và đề thi cũng không hỏi quá cao xa. Bạn cố gắng đọc để nắm được logic thì việc vận dụng được các ngữ pháp cơ bản là trong tầm tay. Mình đã làm và thành công thì bạn cũng có thể.

Thứ 2. Trừ khi bạn có cửa sau thì mới không cần học. Còn đâu muốn đỗ vẫn phải bỏ công sức. Kỹ năng làm bài thi mình chia sẻ chỉ giúp các bạn nâng cao hiệu suất làm bài. Chứ không giúp bạn “không biết gì” mà pass được. Bản thân mình cũng từng rất vất vả với việc học tiếng anh.

Học hết các cấu trúc ngữ pháp trên + luyện hết đề thi CPA môn tiếng anh từ 2012-2017 liên tục mỗi ngày 1h thì chắc hết tầm 1 tháng.

Cách học cho nhớ các nguyên tắc này? Đơn giản nhất chính là đọc hiểu xong thì cố gắng tự bịa ra càng nhiều ví dụ càng tốt. Tầm 20 cái ví dụ cho 1 nguyên tắc mà vẫn quên thì mới là lạ.

Chúc các bạn ôn thi tốt.

Published inTiếng anh

Comments are closed.