Hi, từ giờ mọi người có thể dễ dàng gửi câu hỏi cho Ad qua đây nhé. Ad sẽ cố gắng trả lời trong 24 giờ.

error: Content is protected !!