Mọi người ơi, ad muốn giới thiệu website & kênh Youtube đến các bạn đang tự học CPA & ACCA mà lại không rành về marketing. Ad nhờ mọi người giới thiệu cho bạn bè nếu phù hợp nhé. Cảm ơn rất nhiều!

PHÂN TÍCH: DẠNG BÀI ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CÂN BẰNG TÀI CHÍNH

Đây là bài viết số 7/9 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Phân tích.

Dạng bài này rất ít khi xuất hiện trong đề thi CPA. Theo mình biết thì mới chỉ xuất hiện 2 lần trong đề thi CPA vào năm 2014 và 2012. Tuy nhiên, chính vì ít xuất hiện nên chúng ta mới càng phải đề phòng.

Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp dạng bài tập Đề thi CPA Môn Phân tích

Ý nghĩa của việc đánh giá khả năng cân bằng tài chính

Nói một cách đơn giản thì khả năng cân bằng tài chính chính là mối quan hệ CÂN ĐỐI giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản (nguồn vốn) của công ty. Khả năng cân bằng tài chính phản ánh khả năng đảm bảo đầy đủ nhu cầu về vốn hình thành tài sản để công ty hoạt động liên tục, hiệu quả.

Khả năng cân bằng tài chính của công ty có thể được tiếp cận theo 2 cách:

(1) Cách 1: Cân bằng tài chính theo quan điểm luân chuyển vốn

Theo cách 1 thì tính chất cân bằng được thể hiện qua phương trình:

(VCSH + Vốn vay) – (TS Ngắn hạn + TS dài hạn) = TS thanh toán – NV thanh toán

Có 3 trường hợp có thể xảy ra với PT này:

Trường hợpÝ nghĩa
TH1. (Vốn chủ sở hữu + vốn vay) > (TS ngắn hạn + tài sản dài hạn tương ứng)Số vốn mà doanh nghiệp bị chiếm dụng đúng bằng số chênh lệch giữa giá trị tài sản phát sinh trong quá trình thanh toán với nguồn vốn chiếm dụng trong thanh toán
TH2. (Vốn chủ sở hữu + vốn vay) < (TS ngắn hạn + tài sản dài hạn tương ứng)Số vốn mà doanh nghiệp đi chiếm dụng đúng bằng số chênh lệch giữa nguồn vốn chiếm dụng trong thanh toán với giá trị tài sản phát sinh trong quá trình thanh toán
TH3. (Vốn chủ sở hữu + vốn vay) = (TS ngắn hạn + tài sản dài hạn tương ứng)Vốn chủ sở hữu và vốn vay vừa đủ tài trợ cho tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Cách tiếp cận này mình tóm tắt qua để các bạn biết thêm, chứ mình cũng chưa gặp qua đề thi CPA môn phân tích nào hỏi về dạng này. Cả 2 lần dạng bài này xuất hiện trong đề thi đều hỏi về cách tiếp cận thứ 2 dưới đây.

(2) Cách 2: Cân bằng tài chính theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ

Theo cách tiếp cận này, nguyên tắc cơ bản để đảm bảo cân bằng tài chính là: “Tài sản được tài trợ trong một thời gian không thấp hơn thời gian chuyển hoá tài sản ấy”. Hoặc nói cách khác là “Thời gian của nguồn vốn tài trợ phải không thấp hơn tuổi thọ của tài sản được tài trợ”.

Do đó, khi tính đến độ an toàn, ổn định trong việc tài trợ, nguyên tắc cân bằng tài chính yêu cầu: TS dài hạn chỉ được tài trợ bởi NV dài hạn và NV ngắn hạn chỉ tài trợ cho TS ngắn hạn.

Như vậy, Phân tích khả năng cân bằng tài chính theo tính ổn định của nguồn tài trợ thực chất là xem xét mối quan hệ giữa “NV dài hạn (NVCSH và vay dài hạn) với TS dài hạn” hay “TS ngắn hạn với NV tạm thời/ngắn hạn”

Các chỉ tiêu tài chính cần phân tích

Do cách tiếp cận thứ 1 chưa từng xuất hiện trong đề thi nên mình không nói thêm nữa. Các bạn tự đọc tài liệu của hội nếu cần nhé.

Với nguyên tắc trên, khi phân tích khả năng cân bằng tài chính theo tính ổn định của nguồn tài trợ cần xác định biến động của chỉ tiêu  = NV dài hạn – TS dài hạn hoặc = TS ngắn hạn – NV ngắn hạn

  • Nếu NV dài hạn > TS dài hạn: công ty có vốn lưu chuyển. Đây là dấu hiệu an toàn vì nó cho phép doanh nghiệp đương đầu được với những rủi ro có thể xảy xa như việc phá sản của khách hàng lớn, việc cắt giảm tín dụng của các nhà cung cấp kể cả việc thua lỗ nhất thời…
  • Nếu NV dài hạn <= TS dài hạn: doanh nghiệp không có vốn lưu chuyển. Việc này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã dùng một phần nguốn vốn có thể sử dụng trong ngắn hạn để tài trợ cho TS dài hạn. Kể cả khi NV dài hạn bằng TS dài hạn điều đó có nghĩa: NV dài hạn vừa đủ để tài trợ cho TS dài hạn, cân bằng tài chính trong trường hợp này tuy vẫn đạt được song tính ổn định chưa cao, nguy cơ vi phạm nguyên tắc cân bằng tài chính vẫn tiềm tàng. Đây là chính sách tài trợ không đem lại sự ổn định và an toàn. Để tồn tại, ngoài việc liên tục phải đảo nợ, doanh nghiệp cần nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này bằng các phương pháp như: thu hẹp quy mô tài sản cố định, thu hồi đầu tư đầu tư tài chính dài hạn, tăng vay dài hạn hay sử dụng các công cụ tài chính dài dạn…

3 bước làm bài tập đánh giá khả năng cân bằng tài chính

  • Bước 1. Lập bảng tính Vốn luân chuyển và so sánh số liệu của kỳ gốc và kỳ phân tích
  • Bước 2. Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố và nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động của Vốn luân chuyển
  • Bước 3. Kết luận tổng thể

Các bạn tham khảo Đáp án của mình cho Đề thi CPA môn Phân tích Năm 2014 – Đề Chẵn – Câu 5 nhé.

Lưu ý: Do dạng bài này khá ngắn, nên thường được kết hợp với các yêu cầu khác như: đánh giá khái quát tình hình tài chính hay đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

This Post Has 2 Comments

  1. Công thức VLC theo quan điểm 2 bị nhầm rồi ad ơi. “VLC = TS ngắn hạn – NV ngắn hạn” chứ

    1. Hi Bảo Anh ơi, ad sửa lại rồi. Cảm ơn bạn nhé.

Trả lời

error: Content is protected !!