[CPA – BT Phân tích] Dạng bài đánh giá khả năng cân bằng tài chính

Bài số 7/9 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Phân tích: Dạng bài phân tích khả năng cân bằng tài chính (Cân bằng tài chính là gì? Cách đánh giá khả năng cân bằng tài chính?)

Dạng bài này rất ít khi xuất hiện trong đề thi CPA. Theo mình biết thì mới chỉ xuất hiện 2 lần trong đề thi CPA vào năm 2014 và 2012. Tuy nhiên, chính vì ít xuất hiện nên chúng ta mới càng phải đề phòng.

Để giải quyết dạng bài này, chúng ta cần trả lời 2 câu hỏi:

  • Cân bằng tài chính là gì?
  • Cách đánh giá khả năng cân bằng tài chính của doanh nghiệp?

Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp dạng bài tập Đề thi CPA Môn Phân tích

1. Cân bằng tài chính là gì?

Nói một cách đơn giản thì khả năng cân bằng tài chính chính là mối quan hệ CÂN ĐỐI giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản (nguồn vốn) của công ty. Khả năng cân bằng tài chính phản ánh khả năng đảm bảo đầy đủ nhu cầu về vốn hình thành tài sản để công ty hoạt động liên tục, hiệu quả.

Khả năng cân bằng tài chính của công ty có thể được tiếp cận theo 2 cách:

(1) Cách 1: Đánh giá khả năng cân bằng tài chính theo quan điểm luân chuyển vốn

Theo cách 1 thì tính chất cân bằng được thể hiện qua phương trình:

(VCSH + Vốn vay) – (TS Ngắn hạn + TS dài hạn) = TS thanh toán – NV thanh toán

Có 3 trường hợp có thể xảy ra với PT này:

Trường hợpÝ nghĩa
TH1. (Vốn chủ sở hữu + vốn vay) > (TS ngắn hạn + tài sản dài hạn tương ứng)Số vốn mà doanh nghiệp bị chiếm dụng đúng bằng số chênh lệch giữa giá trị tài sản phát sinh trong quá trình thanh toán với nguồn vốn chiếm dụng trong thanh toán
TH2. (Vốn chủ sở hữu + vốn vay) < (TS ngắn hạn + tài sản dài hạn tương ứng)Số vốn mà doanh nghiệp đi chiếm dụng đúng bằng số chênh lệch giữa nguồn vốn chiếm dụng trong thanh toán với giá trị tài sản phát sinh trong quá trình thanh toán
TH3. (Vốn chủ sở hữu + vốn vay) = (TS ngắn hạn + tài sản dài hạn tương ứng)Vốn chủ sở hữu và vốn vay vừa đủ tài trợ cho tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Cách tiếp cận này mình tóm tắt qua để các bạn biết thêm. Chứ mình cũng chưa gặp qua đề thi CPA môn phân tích nào hỏi về dạng này. Cả 2 lần dạng bài này xuất hiện trong đề thi đều hỏi về cách tiếp cận thứ 2 dưới đây.

(2) Cách 2: Đánh giá khả năng cân bằng tài chính theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ

Theo cách tiếp cận này, nguyên tắc cơ bản để đảm bảo cân bằng tài chính là: “Tài sản được tài trợ trong một thời gian không thấp hơn thời gian chuyển hoá tài sản ấy”. Hoặc nói cách khác là “Thời gian của nguồn vốn tài trợ phải không thấp hơn tuổi thọ của tài sản được tài trợ”.

Do đó, khi tính đến độ an toàn, ổn định trong việc tài trợ, nguyên tắc cân bằng tài chính yêu cầu: TS dài hạn chỉ được tài trợ bởi NV dài hạn và NV ngắn hạn chỉ tài trợ cho TS ngắn hạn.

Như vậy, đánh giá khả năng cân bằng tài chính theo tính ổn định của nguồn tài trợ thực chất là xem xét mối quan hệ giữa “NV dài hạn (NVCSH và vay dài hạn) với TS dài hạn” hay “TS ngắn hạn với NV tạm thời/ngắn hạn”

2. Các chỉ tiêu tài chính cần phân tích

Do cách tiếp cận thứ 1 chưa từng xuất hiện trong đề thi nên mình không nói thêm nữa. Các bạn tự đọc tài liệu của hội nếu cần nhé.

Khi đánh giá khả năng cân bằng tài chính theo tính ổn định của nguồn tài trợ, cần xác định biến động của chỉ tiêu  = NV dài hạn – TS dài hạn hoặc = TS ngắn hạn – NV ngắn hạn

  • Nếu NV dài hạn > TS dài hạn: công ty có vốn lưu chuyển. Đây là dấu hiệu an toàn vì nó cho phép doanh nghiệp đương đầu được với những rủi ro có thể xảy ra. Ví dụ như việc phá sản của khách hàng lớn. Hay việc cắt giảm tín dụng của các nhà cung cấp kể cả việc thua lỗ nhất thời…
  • Nếu NV dài hạn <= TS dài hạn: công ty không có vốn lưu chuyển. Việc này đồng nghĩa với công ty đã dùng một phần nguốn vốn có thể sử dụng trong ngắn hạn để tài trợ cho TS dài hạn. Kể cả khi NV dài hạn bằng TS dài hạn điều đó có nghĩa: NV dài hạn vừa đủ để tài trợ cho TS dài hạn.

Cân bằng tài chính trong trường hợp này tuy vẫn đạt được song tính ổn định chưa cao. Nguy cơ vi phạm nguyên tắc cân bằng tài chính vẫn tiềm tàng. Đây là chính sách tài trợ không đem lại sự ổn định và an toàn. Để tồn tại, ngoài việc liên tục phải đảo nợ, công ty cần nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này bằng các phương pháp như: thu hẹp quy mô tài sản cố định, thu hồi đầu tư đầu tư tài chính dài hạn, tăng vay dài hạn hay sử dụng các công cụ tài chính dài dạn…

3. 3 bước làm bài tập đánh giá khả năng cân bằng tài chính

  • Bước 1. Lập bảng tính Vốn luân chuyển và so sánh số liệu của kỳ gốc và kỳ phân tích
  • Bước 2. Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố và nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động của Vốn luân chuyển
  • Bước 3. Kết luận tổng thể

Các bạn tham khảo Đáp án của mình cho Đề thi CPA môn Phân tích Năm 2014 – Đề Chẵn – Câu 5 nhé.

Vậy là xong. Trong bài viết này mình đã giải thích cân bằng tài chính là gì cũng như cách đánh giá khả năng cân bằng tài chính. Trong bài viết tiếp theo mình sẽ giải thích về Dạng bài phân tích hiệu suất sử dụng vốn.

2 bình luận trong “[CPA – BT Phân tích] Dạng bài đánh giá khả năng cân bằng tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên