Bài tập Kế toán

Series bài viết hướng dẫn các dạng bài tập đề thi CPA – Môn Kế toán

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Ra quyết định quản trị” – Phần 2

Bài số 9 của Series các Dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán: Chủ đề “Bài tập ra quyết định quản trị” – Phần 2: Quyết định tiếp tục sản xuất hay bán Tiếp tục chủ đề về dạng bài tập “Ra quyết định quản trị”, hôm nay chúng ta sẽ xem …

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Ra quyết định quản trị” – Phần 2 Read More »

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Hợp nhất BCTC” – Phần 4

Bài số 16 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán: Chủ đề “Bài tập Hợp nhất Báo cáo tài chính” – Phần 4 – Các tình huống nhỏ khác Tiếp tục với chuỗi bài tập hợp nhất báo cáo tài chính. Hôm nay mình sẽ nói về cách xử …

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Hợp nhất BCTC” – Phần 4 Read More »

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Ra quyết định quản trị” – Phần 1

Bài số 8 của Series các Dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán: Chủ đề “Bài tập ra quyết định quản trị” – Phần 1: Ra quyết định quản trị về cơ cấu sản xuất Đây là dạng bài mới xuất hiện trở lại từ đề thi năm 2016. Và tiếp tục góp …

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Ra quyết định quản trị” – Phần 1 Read More »

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Hợp nhất BCTC” – Phần 3

Bài số 15 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán – Chủ đề “Bài tập Hợp nhất Báo cáo tài chính” -Phần 3: Hợp nhất giao dịch bán tài sản cố định nội bộ Ở các bài trước chúng ta đã xem xét cách xử lý Dạng bài Loại trừ …

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Hợp nhất BCTC” – Phần 3 Read More »

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Hợp nhất BCTC” – Phần 2

Bài số 14 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán – Chủ đề “Bài tập Hợp nhất Báo cáo tài chính”: Phần 2 – Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng nội bộ Tiếp tục chủ đề về Hợp nhất báo cáo tài chính, trong bài viết này chúng …

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Hợp nhất BCTC” – Phần 2 Read More »

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Hợp nhất Báo cáo tài chính” – Phần 1

Bài số 13 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán: Chủ đề “Hợp nhất Báo cáo tài chính” – Phần 1: “Hạch toán Giao dịch hợp nhất” Trước khi đi vào giải thích cách xử lý từng dạng bài tập hợp nhất báo cáo tài chính, mình sẽ giải thích …

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Hợp nhất Báo cáo tài chính” – Phần 1 Read More »

[CPA – BT Kế toán] Dạng bài “Tính giá thành sản phẩm” – Phần 4

Bài số 5 của Series các Dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán: Chủ đề “Bài tập tính giá thành sản phẩm” – Phần 4: “Tính giá thành theo phương pháp lập báo cáo sản xuất” Tiếp theo bài Tính giá thành theo phương pháp hệ số, trong bài này chúng ta …

[CPA – BT Kế toán] Dạng bài “Tính giá thành sản phẩm” – Phần 4 Read More »

[CPA – BT Kế toán] Dạng bài “Tính giá thành sản phẩm” – Phần 1

Bài số 2 của Series các Dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán: Chủ đề “Bài tập tính giá thành sản phẩm” – Phần 1: “Tính giá thành theo phương pháp kết chuyển tuần tự” Như đã nói ở bài Tổng hợp dạng bài tập ôn thi CPA – Môn kế toán, …

[CPA – BT Kế toán] Dạng bài “Tính giá thành sản phẩm” – Phần 1 Read More »

error: Content is protected !!