Bài tập Thuế

Series hướng dẫn các dạng bài tập Đề thi CPA – Môn Thuế

DẠNG BÀI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Bài số 4 của Series các Dạng bài tập Đề thi CPA Môn Thuế: “Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài” Như mình đã đề cập, trong các năm trước dạng bài tính thuế thu nhập cá nhân chỉ dừng lại ở phạm vi tính thuế cho người Việt Nam. Có thể bạn …

DẠNG BÀI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Read More »

DẠNG BÀI CHỈ TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

Bài số 5 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Thuế: Chủ đề “Dạng bài tập thuế giá trị gia tăng” Dạng bài tập thuế Giá trị gia tăng (GTGT) thường ít xuất hiện trong Đề thi CPA môn thuế. Dạng bài thường gặp của thuế GTGT là dạng bài tổng …

DẠNG BÀI CHỈ TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) Read More »

DẠNG BÀI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – NGƯỜI VIỆT NAM

Bài số 3 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Thuế: Chủ đề “Dạng bài tập về thuế thu nhập cá nhân” Như mình đã chia sẻ trong bài Ôn thi CPA – Tổng hợp dạng bài tập môn Thuế : các đề thi từ năm 2011 – 2016 luôn có 1 …

DẠNG BÀI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – NGƯỜI VIỆT NAM Read More »

error: Content is protected !!