Lý thuyết Tài chính

Series hướng dẫn học Lý thuyết các chủ đề quan trọng của Đề thi CPA – Môn Tài chính

BẠN CÓ NGHĨ CHỦ ĐỀ “PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN” SẼ XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI CPA 2018 – MÔN TÀI CHÍNH? (VIDEO UPDATED)

Phần 5/5 của Series Bài giảng lý thuyết Môn Tài chính Đề thi CPA: “Phân phối lợi nhuận”   Tổng số video: 7. “Phân phối lợi nhuận của Doanh nghiệp” thuộc Chương 10 trong Đề cương ôn thi CPA – Môn Tài chính. Và mình dự đoán chủ đề này sẽ tái xuất trong Đề …

BẠN CÓ NGHĨ CHỦ ĐỀ “PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN” SẼ XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI CPA 2018 – MÔN TÀI CHÍNH? (VIDEO UPDATED) Read More »

CPA – LÝ THUYẾT MÔN TÀI CHÍNH – PHẦN 4 (VIDEO UPDATED)

Phần 4/5 của Series Bài giảng lý thuyết Môn Tài chính Đề thi CPA.   Tổng số video: 8. Nếu bạn thích đọc hơn xem video thì bài viết này là dành cho bạn. Sau khi đã tìm hiểu về các nguồn vốn doanh nghiệp có thể huy động ở bài Nguồn vốn của doanh …

CPA – LÝ THUYẾT MÔN TÀI CHÍNH – PHẦN 4 (VIDEO UPDATED) Read More »

CPA – LÝ THUYẾT MÔN TÀI CHÍNH – PHẦN 3 (VIDEO UPDATED)

Phần 3/5 của Series Bài giảng lý thuyết Môn Tài chính Đề thi CPA.   Tổng số video: 8. Nếu bạn thích đọc hơn xem video thì bài viết này là dành cho bạn. Sau khi đã tìm hiểu về cách lựa chọn dự án đầu tư ở bài Quyết định đầu tư, chúng ta …

CPA – LÝ THUYẾT MÔN TÀI CHÍNH – PHẦN 3 (VIDEO UPDATED) Read More »

CPA – LÝ THUYẾT MÔN TÀI CHÍNH – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED)

Bài 2/5 của Series Bài giảng lý thuyết Môn Tài chính Đề thi CPA.   (Tổng số video: 18. Nhưng nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn) Như trong Bài giảng Lý thuyết môn Tài chính – Phần 1 đã đề cập, nội dung của môn Tài chính sẽ xoay …

CPA – LÝ THUYẾT MÔN TÀI CHÍNH – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED) Read More »

CPA – LÝ THUYẾT MÔN TÀI CHÍNH – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED)

Bài 1/5 của Series Bài giảng lý thuyết Môn Tài chính Đề thi CPA/ Đề thi Chứng chỉ hành nghề kế toán.   Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Trong bài viết này mình sẽ làm rõ 3 nội dung của Đề cương ôn thi môn Tài chính, …

CPA – LÝ THUYẾT MÔN TÀI CHÍNH – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED) Read More »

error: Content is protected !!