Bài tập Tài chính

Series hướng dẫn các dạng bài tập Đề thi CPA – Môn Tài chính

PHÂN TÍCH TRỌNG TÂM ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH

Bài 1/6 của Series các dạng bài tập Môn Tài chính Đề thi CPA/ Đề thi Chứng chỉ hành nghề kế toán. Việc phân tích cấu trúc đề thi chứng chỉ hành nghề kế toán các năm sẽ giúp chúng ta hình dung ra thứ chúng ta phải đương đầu cũng như là dự đoán …

PHÂN TÍCH TRỌNG TÂM ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH Read More »

TÀI CHÍNH: DẠNG BÀI CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ĐÒN BẨY

Bài viết thứ 5/6 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Tài chính. Bài viết này sẽ giải thích cách xử lý dạng bài liên quan đến các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động. Và đo lường mức độ ảnh hưởng cũng như sự tác động của đòn bẩy. …

TÀI CHÍNH: DẠNG BÀI CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ĐÒN BẨY Read More »

TÀI CHÍNH – DẠNG BÀI ĐIỂM GÃY VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN

Bài viết 4/6 của Series Hướng dẫn các dạng bài của Đề thi CPA Môn Tài chính. Khi làm bài tập trong Đề thi CPA Môn Tài chính thuộc dạng Đánh giá dự án đầu tư, chúng ta thường thấy đề bài cung cấp thông tin về Chi phí sử dụng vốn – Dùng để chiết …

TÀI CHÍNH – DẠNG BÀI ĐIỂM GÃY VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN Read More »

TÀI CHÍNH: DẠNG BÀI ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bài 3/6 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Tài chính. Tiếp tục chuỗi hướng dẫn các dạng bài của Đề thi CPA môn Tài chính. Trong bài này mình sẽ giải thích về dạng bài lựa chọn, đánh giá dự án đầu tư. Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp các …

TÀI CHÍNH: DẠNG BÀI ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Read More »

TÀI CHÍNH: DẠNG BÀI RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỜI

Đây là bài viết thứ 2 trong tổng số 6 bài viết của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Tài chính. Dạng bài này liên quan đến nội dung Chương 3 trong đề cương ôn tập của Hội. Và đây là 1 trong 3 dạng bài “thần thánh” của Đề thi …

TÀI CHÍNH: DẠNG BÀI RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỜI Read More »

error: Content is protected !!