PHÂN TÍCH

PHÂN TÍCH – DẠNG BÀI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN

Đây là bài viết số 4/9 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Phân tích. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn là dạng bài rất cơ bản của Đề thi CPA môn Phân tích. Xem Tổng hợp dạng bài tập Đề thi CPA Môn Phân tích các bạn …

PHÂN TÍCH – DẠNG BÀI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN Read More »

MÔN PHÂN TÍCH – DẠNG BÀI PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN

Đây là bài viết số 3/9 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Phân tích. Phân tích điểm hòa vốn là dạng bài mà Ad thấy là dễ chịu nhất của đề thi CPA – môn Phân tích. Vì sao ạ? Vì trình bày câu trả lời của dạng này thường …

MÔN PHÂN TÍCH – DẠNG BÀI PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN Read More »

MÔN PHÂN TÍCH – DẠNG BÀI PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH

Đây là bài viết số 2/9 của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Phân tích. Phân tích rủi ro tài chính là dạng bài khá ít xuất hiện. Lần gần đây nhất là năm 2015. Tuy nhiên, chính vì vậy mà Ad quyết định viết về nó trước các dạng khác. …

MÔN PHÂN TÍCH – DẠNG BÀI PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH Read More »

error: Content is protected !!