Lý thuyết Kế toán

Series hướng dẫn học Lý thuyết cho đề thi CPA – Môn Kế toán

[CPA – LT Kế toán] Topic 2. Nguyên tắc lập & trình bày BCTC (Phần 2)

Bài 4 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Môn Kế toán: Chủ đề “Lập & trình bày Báo cáo tài chính” – “Chỉ tiêu liên quan đến phát hành trái phiếu & cổ phiếu” (Xem Video 8) Tiếp theo Lập & trình bày Báo cáo tài chính – Phần 1, trong bài viết này …

[CPA – LT Kế toán] Topic 2. Nguyên tắc lập & trình bày BCTC (Phần 2) Read More »

[CPA – LT Kế toán] Topic 2. Nguyên tắc lập & trình bày BCTC (P1)

Bài 3 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Môn Kế toán – Chứng chỉ CPA: Chủ đề “Lập và trình bày Báo cáo tài chính” – Phần 1 (Video 5 – Video 7 ) Trong thực tế chắc ai trong chúng ta cũng đã từng lập Báo cáo tài chính. Tuy  nhiên, chúng ta thường …

[CPA – LT Kế toán] Topic 2. Nguyên tắc lập & trình bày BCTC (P1) Read More »

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: VAS 01 – CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỐT LÕI

Bài 2 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Môn Kế toán – Chứng chỉ CPA: “Các nguyên tắc kế toán cốt lõi” (Video 2 – Video 4) Trong bài viết này mình sẽ làm rõ 5 nội dung của chủ đề về VAS 01 – Chuẩn mực chung. Bao gồm: Bức tranh toàn cảnh …

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: VAS 01 – CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỐT LÕI Read More »

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: TRỌNG TÂM ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG MÔN KẾ TOÁN (VIDEO UPDATED)

Bài 1 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Môn Kế toán – Chứng chỉ CPA Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Trong bài viết này mình sẽ làm rõ 3 nội dung của Đề cương ôn thi môn Kế toán. Bao gồm: Bức tranh toàn cảnh của …

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: TRỌNG TÂM ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG MÔN KẾ TOÁN (VIDEO UPDATED) Read More »

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: HỢP NHẤT KINH DOANH – P2 (Video updating)

Bài 18 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Kế toán – Chứng chỉ CPA: “Báo cáo tài chính hợp nhất” Tiếp theo bài Hợp nhất kinh doanh – Phần 1, trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các vấn đề còn lại của Hợp nhất kinh doanh. Đó là các nội dung …

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: HỢP NHẤT KINH DOANH – P2 (Video updating) Read More »

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: HỢP NHẤT KINH DOANH – P1 (Video updating)

Bài 17 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Kế toán – Chứng chỉ CPA: “Hợp nhất kinh doanh” Chủ đề về hợp nhất kinh doanh không phải chủ đề quá phổ biến với phần lý thuyết Đề thi CPA môn Kế toán. Tuy nhiên đây là chủ đề đầu tiên mình chọn để mở đầu …

CPA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN: HỢP NHẤT KINH DOANH – P1 (Video updating) Read More »

error: Content is protected !!