Mọi người ơi, ad muốn giới thiệu website & kênh Youtube đến các bạn đang tự học CPA & ACCA mà lại không rành về marketing. Ad nhờ mọi người giới thiệu cho bạn bè nếu phù hợp nhé. Cảm ơn rất nhiều!

LUẬT: DẠNG BÀI VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Bài viết 6/6 của Series các dạng bài tập Ôn thi CPA Môn Luật.

Đây là dạng bài thần thánh mà các bạn cần phải học thật kỹ khi ôn thi CPA môn Luật. Vì dạng bài này năm nào cũng xuất hiện luôn. Về cơ bản nó sẽ giống như bạn học môn Luật kinh tế ở đại học ý.

Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp các dạng bài tập ôn thi CPA môn luật 

Các tình huống thường gặp

Hiện tại dạng bài này thường xoay quanh các vấn đề sau:

(1) Đối tượng nào có quyền được thành lập, quản lý doanh nghiệp?
(2) Việc góp vốn và định giá tài sản góp vốn vào doah nghiệp có hợp lệ không?
(3) Phạm vi thẩm quyền,trách nhiệm,nghĩa vụ của Thành viên/Hội đồng thành viên/Ban kiểm soát của Công ty TNHH, Công ty cổ phần
(4) Xử lý khi thành viên không góp đủ phần vốn góp/ mua lại phần vốn góp

Kiến thức cần biết khi ôn thi CPA môn luật

Dạng bài này sẽ cần sử dụng đến Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên các bạn cũng biết là phạm vi của Luật này cực kỳ rộng. Nên chúng ta sẽ cần suy luận logic để có thể liên kết từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác. 

Các bạn lưu ý học các nội dung chính sau đối với mỗi loại hình doanh nghiệp:

(1) Quy định về việc góp vốn và định giá tài sản góp vốn
(2) Quy định về việc chuyển nhượng phần vốn góp
(3) Thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm của GĐ/Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/Chủ tịch hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị
(4) Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông

Các căn cứ luật thường phải trích dẫn

Sẽ có một số căn cứ luật bạn cần phải nhớ khi ôn thi CPA môn Luật để show off trong bài thi:

1. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Điều 48. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp
Điều 52. Mua lại phần vốn góp
Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp
Điều 54. Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt
Điều 56. Hội đồng thành viên
Điều 57. Chủ tịch Hội đồng thành viên
Điều 58. Triệu tập họp Hội đồng thành viên
Điều 59. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên
Điều 61. Biên bản họp Hội đồng thành viên
Điều 64. Giám đốc, Tổng giám đốc
Điều 67. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận
Điều 71. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác
2. Công ty cổ phần
Điều 112. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp
Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông
Điều 135. Đại hội đồng cổ đông
Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 139. Mời họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 142. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Điều 143. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Điều 149. Hội đồng quản trị
Điều 151. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị
Điều 153. Cuộc họp Hội đồng quản trị
Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty
Điều 162. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận
Điều 165. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

3 bước xử lý dạng bài tập này trong Đề thi CPA môn Luật

Sau khi đọc kỹ tình huống đề bài đưa ra, bạn hãy:

  • Đưa ra các giả sử cần thiết nếu bạn thấy đề bài không cho thông tin
  • Xác định và Nêu ra cơ sở pháp lý cần áp dụng
  • Đưa ra kết luận

Như vậy: 1 câu trả lời cần có 3 phần: Giả sử (nếu có) + Cơ sở pháp lý + Kết luận.

Hãy cùng xem 1 ví dụ của dạng bài này – Đề thi CPA môn Luật – Năm 2014 – Đề Chẵn – Câu 3:

1. Tư cách thành viên Công ty TNHH P có hợp pháp không?
Theo quy định tại Khoản 5, Điều 54, Luật Doanh nghiệp 2014:
Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác. Tuy nhiên nếu người được tặng không phải là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.
Trong tình huống này, Minh chỉ là con nuôi của Quân và chưa được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên. Do đó, tư cách thành viên Công ty TNHH P của Minh là không hợp pháp
2. Thủ tục giao kết hợp đồng để không bị vô hiệu
Theo quy định tại Điều 67- Luật doanh nghiệp 2014:
Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với công ty của con Ông Bình (giám đốc) sẽ cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên.
Do đó để Hợp đồng này không bị vô hiệu thì cần phải tuân thủ trình tự sau:
– Ông Bình phải gửi dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng.
– Gỉa sử Điều lệ công ty không quy định khác, Hội đồng thành viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo;
– Hợp đồng, giao dịch sẽ được chấp thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Ông Bình không được tính vào việc biểu quyết.

This Post Has 3 Comments

  1. Theo mình hiểu, nếu áp dụng luật DN 2005, thì con nuôi không cùng huyết thống nên chỉ trở thành thành viên công ty khi được HDTV chấp nhận.Còn theo luật DN 2014, con (con đẻ,con nuôi) thuộc hàng thừa kế đầu tiên và đương nhiên trở thành thành viên công ty mà không cần có sự chấp thuận của HDTV.Nhờ bạn xem lại nhé.

  2. Cho mình hỏi về đáp án câu 3 đề chẵn 2010:tại sao ông Bình là CBCCNN có thể trở thành TV công ty TNHH được, vì cứ là thành viên công ty TNHH là có quyền quản lý DN rồi ?

  3. Nhờ ad xem giúp mình 2 câu mình gửi từ hôm 27/10 nhé: (i) có nuôi có đương nhiên trở thành thành viên công ty TNHH nếu được thừa kế phần vốn góp của thành viên không và (ii) CBCCNN có thể trở thành thành viên công ty TNHH không?Cảm ơn ad

Trả lời

error: Content is protected !!