F9 Financial Management

CHỦ ĐỀ KHÓ NHẰN NHẤT CỦA F9 ACCA: “RISK MANAGEMENT” (PHẦN 2)

Bài 11/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Interest rate risk management” (Video 8 – Video 11) Trong phần 2 của chủ đề về Risk Management, chúng ta sẽ đi tìm hiểu 2 nội dung của “Interest rate risk management”: Nguyên nhân phát sinh rủi ro lãi suất Các công cụ để …

CHỦ ĐỀ KHÓ NHẰN NHẤT CỦA F9 ACCA: “RISK MANAGEMENT” (PHẦN 2) Read More »

ACCA F9: CHỦ ĐỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP – “BUSINESS VALUATION” (VIDEO UPDATED)

Bài viết 9/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Business valuation” (Total video: 5) Có nhiều trường hợp mà các công ty cần phải định giá. Định giá doanh nghiệp (“business valuation”) không chỉ cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư tiềm năng biết “giá trị thị trường” của …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP – “BUSINESS VALUATION” (VIDEO UPDATED) Read More »

F9: CHỦ ĐỀ “BUSINESS FINANCE” – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED)

Bài 8/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “The cost of capital” – Phần 2 (Xem từ Video 4 – Video 7) Trong phần 2 này chúng ta sẽ đi nốt các nội dung còn lại của chủ đề “The cost of capital”, bao gồm: Cách tính WACC Lựa chọn chi …

F9: CHỦ ĐỀ “BUSINESS FINANCE” – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “BUSINESS FINANCE” – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED)

Bài viết 7/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Chi phí sử dụng vốn – The cost of capital” (Xem từ Video 1 – Video 3) Quyết định huy động vốn (Finance decisions) là 1 trong 4 quyết định thuộc chức năng của Quản lý tài chính. Sau khi quyết định …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “BUSINESS FINANCE” – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 3 (VIDEO UPDATED)

Bài 6/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9: “Investment Appraisal” – Thẩm định dự án đầu tư (Phần 3)   (Tổng số Video: 17 trong đó Phần 3: Video 13 – Video 17) Tiếp theo bài Thẩm định dự án đầu tư – Phần 2, chúng ta hãy cùng làm rõ các nội …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 3 (VIDEO UPDATED) Read More »

CHỦ ĐỀ KHÓ NHẰN NHẤT CỦA F9 ACCA: “RISK MANAGEMENT” (PHẦN 1)

Bài 10/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Foreign Currency Risk”   Total Video: 7 “Risk Management” hay Quản lý rủi ro (Part G – BPP study text) chính là chủ đề khó nhằn nhất của môn F9 Financial Management. Chủ đề này giải thích bản chất & các phương pháp để …

CHỦ ĐỀ KHÓ NHẰN NHẤT CỦA F9 ACCA: “RISK MANAGEMENT” (PHẦN 1) Read More »

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED)

Bài 5/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management – Chủ đề “Investment Appraisal” – Phần 2: Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền DCF  (Xem Video 6 – Video 11) Tiếp theo bài Đánh giá dự án đầu tư – Phần 1: chúng ta hãy cùng làm rõ các nội dung (5) …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 2 (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED)

Bài 4/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Financial Management: “Investment Appraisal” (Phần 1) (Phần 1: Video 1 – Video 5)   Investment Appraisal hay Đánh giá dự án đầu tư (Part D trong sách BPP study text) là một phần vô cùng quan trọng của môn F9 Financial Management. Phần này giải thích …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “INVESTMENT APPRAISAL” – PHẦN 1 (VIDEO UPDATED) Read More »

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “WORKING CAPITAL MANAGEMENT” (P2) (VIDEO UPDATED)

Bài viết 3/11 của Series hướng dẫn tự học ACCA F9 Notes – Financial Management   (Xem từ Video 8 – Video 14) Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Tiếp theo bài ACCA F9 Notes: Working capital management (Part 1), chúng ta hãy cùng làm rõ các nội …

ACCA F9: CHỦ ĐỀ “WORKING CAPITAL MANAGEMENT” (P2) (VIDEO UPDATED) Read More »

error: Content is protected !!