F8 Audit & Assurance

ACCA F8: CHỦ ĐỀ PHỔ BIẾN NHẤT “INTERNAL CONTROL” – PHẦN 2

Bài 4/9 của Series hướng dẫn tự học ACCA F8 Audit and Assurance: Chủ đề Hệ thống kiểm soát nội bộ (“Internal Control”) (Video 4 – Video 6)   Sau khi đã mô tả các thông tin thu thập được về hệ thống KSNB của khách hàng, KTV sẽ cần thực hiện đánh giá hệ thống …

ACCA F8: CHỦ ĐỀ PHỔ BIẾN NHẤT “INTERNAL CONTROL” – PHẦN 2 Read More »

ACCA F8: CHỦ ĐỀ PHỔ BIẾN NHẤT “INTERNAL CONTROL” – PHẦN 1

Bài viết 3/9 của Series hướng dẫn tự học ACCA F8 Audit and Assurance: Chủ đề “Internal Control” (Video 1 – Video 3)   Internal Control – Kiểm soát nội bộ thuộc Phần C trong sách F8 Audit and Assurance của BPP. Như đã đề cập trong bài 3 bước tự học môn F8 Audit & Assurance, đây …

ACCA F8: CHỦ ĐỀ PHỔ BIẾN NHẤT “INTERNAL CONTROL” – PHẦN 1 Read More »

ACCA F8 LECTURES: CHỦ ĐỀ “PROFESSIONAL ETHICS” (VIDEO UPDATING)

Bài viết 2/9 của Series hướng dẫn tự học ACCA F8 Audit and Assurance.   Total video: 8/8. Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Professional Ethics – Đạo đức nghề nghiệp thuộc Chương 4 trong sách F8 Audit and Assurance của BPP. Đối với phần này, kinh nghiệm của …

ACCA F8 LECTURES: CHỦ ĐỀ “PROFESSIONAL ETHICS” (VIDEO UPDATING) Read More »

ACCA F8: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (VIDEO UPDATED)

Bài viết 1/9 của Series hướng dẫn tự học ACCA F8 Audit and Assurance   Trước tiên, bạn hãy đọc bài KINH NGHIỆM HỌC ACCA để hiểu được 4 nguyên tắc mình luôn áp dụng trong suốt quá trình tự học ACCA. Sau đó, hãy thực hiện theo 3 bước dưới đây. Và bạn sẽ thấy …

ACCA F8: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (VIDEO UPDATED) Read More »

error: Content is protected !!