F6 Taxation

[ACCA F6 Taxation] Chủ đề “Thuế thu nhập cá nhân” – Phần 1

Bài 2 của Series hướng dẫn tự học ACCA F6 Vietnam – Chủ đề “Thuế thu nhập cá nhân” – Phần 1: Thuế thu nhập cá nhân là gì? Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân? Tình trạng cư trú là gì? Cách xác định tình trạng cư trú? Tiếp theo bài Phân tích …

[ACCA F6 Taxation] Chủ đề “Thuế thu nhập cá nhân” – Phần 1 Read More »

error: Content is protected !!