F5 Performance Management

ACCA F5: CHỦ ĐỀ ÁC MỘNG CỦA MỌI THÍ SINH: “VARIANCE ANALYSIS”!

“Variance Analysis” – Bài 7/7 của Series học ACCA F5 Video Lectures – Performance Management: Total Video: 13 “Variance Analysis” tương ứng với Chương 11 & 12 trong sách BPP (ACCA F5 Syllabus). Theo báo cáo từ ACCA, đây là chủ đề khó nhằn với hầu hết các thí sinh. Các thí sinh thường chỉ học thuộc công thức tính …

ACCA F5: CHỦ ĐỀ ÁC MỘNG CỦA MỌI THÍ SINH: “VARIANCE ANALYSIS”! Read More »

F5 LECTURES: PHÂN BIỆT “ROI & RI” VÀ TÍNH “TRANSFER PRICE”. BẠN ĐÃ BIẾT? (VIDEO UPDATED)

Bài 6/7 của Series học ACCA F5 Lectures – Performance Management: “Divisional Performance” với ROI – RI và & “Transfer pricing”   (Total Video: 8) “Divisional performance & Transfer pricing” tương ứng với Chương 17 trong sách BPP F5 Performance Management. Chương này liên quan đến các vấn đề như: đo lường hoạt động của các bộ phận trong …

F5 LECTURES: PHÂN BIỆT “ROI & RI” VÀ TÍNH “TRANSFER PRICE”. BẠN ĐÃ BIẾT? (VIDEO UPDATED) Read More »

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ “RISK & UNCERTAINTY” (VIDEO UPDATED)

Bài 5/7 của Series hướng dẫn tự học ACCA F5 Notes – Performance Management.   (Tổng số video:  9) Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Risk & Uncertainty (Rủi ro & Sự không chắc chắn) tương ứng với Chương 7 trong sách BPP F5 Performance Management. Trong chương trình ACCA ở cấp …

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ “RISK & UNCERTAINTY” (VIDEO UPDATED) Read More »

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ “LIMITING FACTOR ANALYSIS” (VIDEO UPDATED)

Bài 4/7 của Series hướng dẫn tự học ACCA F5 Note – Performance Management.   Tổng số video: 9 Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Limiting Factor Analysis (Phân tích yếu tố giới hạn) tương ứng với Chương 4 trong sách BPP F5 Performance Management. Thực chất chủ đề này đã …

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ “LIMITING FACTOR ANALYSIS” (VIDEO UPDATED) Read More »

F5 LECTURES: CÁCH HỌC “CVP ANALYSIS” TRONG 30 PHÚT (VIDEO UPDATED)

Bài 3/7 của Series hướng dẫn tự học ACCA F5 Lectures – Performance Management.   (Tổng số video: 11. Nếu bạn thích đọc hơn xem video thì bài viết này là dành cho bạn) CVP Analysis tương ứng với Chương 3 trong sách BPP F5 Performance Management. Theo Báo cáo của Examiners thì thí sinh thường xuyên …

F5 LECTURES: CÁCH HỌC “CVP ANALYSIS” TRONG 30 PHÚT (VIDEO UPDATED) Read More »

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ VỀ THROUGHPUT ACCOUNTING (VIDEO UPDATED)

Bài 3/7 của Series hướng dẫn tự học ACCA F5 Lectures Performance Management. (Tổng số video: 10/10. Nếu bạn thích đọc hơn xem video thì bài viết này là dành cho bạn) Chủ đề này tương ứng với Chương  2d trong sách của BPP. Trong bài viết này mình sẽ trả lời 4 câu hỏi: Vai trò …

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ VỀ THROUGHPUT ACCOUNTING (VIDEO UPDATED) Read More »

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ VỀ ACTIVITY BASED COSTING (VIDEO UPDATED)

Bài 2/7 của Series hướng dẫn tự học ACCA F5 Lectures Performance Management.   Nếu bạn thích đọc hơn xem video thì bài viết này là dành cho bạn. Trong bài viết này mình sẽ trả lời 4 câu hỏi đã đề cập ở bài ACCA F5 Lectures: 3 bước tự học hiệu quả: Vai trò của …

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ VỀ ACTIVITY BASED COSTING (VIDEO UPDATED) Read More »

F5: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (VIDEO UPDATED)

Bài viết 1/7 của Series hướng dẫn tự học ACCA F5 Performance Management Nếu bạn thích đọc hơn thì nội dung bài viết dưới đây là dành cho bạn. ACCA F5 – Performance Management là môn có nội dung liên quan bổ trợ đến các môn khác nữa. Vậy nên mình sẽ bắt đầu từ …

F5: KINH NGHIỆM 3 BƯỚC TỰ HỌC HIỆU QUẢ (VIDEO UPDATED) Read More »

error: Content is protected !!